Sponset
Bryt tausheten om eldres psykiske helse
Antallet tapsopplevelser øker med stigende alder. Noen opplever tap av egenverd og samfunnsnyttig betydning ved overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjonisttilværelse. Andre opplever tap som følge av at de mister sine kjære, det være seg ektefelle, samboere eller nære venner. Disse tapene kan gi smerte; psykisk smerte. Hvordan den enkelte takler denne smerten synes ikke … Continued
Livet som senior
Mange går med uoppdaget diabetes type 2
I Norge har vi rundt 300 000 pasienter med diabetes type 2. De fleste som får diagnosen, er over 65 år. Siden symptomene kan komme langsomt og snikende, går mange lenge med sykdommen før de får en diagnose. – Noen får symptomer og plager som kan skyldes høyt blodsukker, som at man blir ekstra tørst, … Continued
Sponset
Du kan bli en digital senior
Vet du at det er enkelt å lære deg å bestille billetter på nett, betale regninger i banken og sette opp en videosamtale med barnebarna dine? Vil du lære mer om hvilke fantastiske muligheter det digitale samfunnet kan gi deg? Meld deg på kurs på en av våre datastuer. Det å være digital i dagens … Continued
Sponset
Fritidstilbud til hjemmeboende eldre som ønsker en meningsfylt hverdag
Da jeg møtte på behovet for et tilrettelagt og verdig aktivitetstilbud for min mor som fikk tidlig demens, ble jeg klar over at eksisterende lovpålagte tilbud langt ifra dekker alles behov i en velferdsstat som Norge. Senior Aktiv har hentet inn ca. 1 000 000 kroner i sponsormidler og gaver fra fylket, næringsliv og andre … Continued
Sponset
Artrose? – Ditt eget blod kan gi effektiv behandling samt lindring av smerte
Stadig flere mennesker er aktive i høyere alder, ved artrose kan det være utfordrende å holde seg fysisk aktiv grunnet stive og smertefulle ledd. Typiske symptomer på tidlig artrose er leddsmerter og stølhet om morgenen. Et annet typisk symptom er smerter etter lengre perioder uten aktivitet, som forsvinner etter en kort spasertur. Disse symptomene forårsakes … Continued