De gylne årene
Seniorer er gull verdt!
Det blir stadig flere eldre i Norge. Vi lever lengre, er friskere og eldes med stadig bedre fysisk og mental helse. Mange som i dag går ut i pensjon kan regne med å leve i ytterligere 25-30 år – eller sagt på en annen måte – rundt en tredjedel av livet fra pensjonsalderen inntreffer og … Fortsetter