Eldres helse
Viktig å snakke om selvmord blant eldre
I 2018 tok 674 mennesker i Norge sitt eget liv. 117 av disse var over 65 år. 30 selvmord skjedde blant mennesker i aldersgruppen 80 år og oppover. Det estimeres samtidig store mørketall, som blant annet kan skyldes manglende obduksjoner av eldre over 65 år. Når obduksjoner ikke gjennomføres, kan det føre til at dødsfall … Fortsetter