Torre oyne
Tørre øyne
Slik behandler du tørre øyne
Mange opplever ubehag forbundet med tørre øyne. I dag finnes en rekke gode behandlingstilbud for den plagsomme tilstanden.