Hjem » Livet som senior » Ekspertene svarer: Derfor bør du planlegge testament og arv
Livet som senior

Ekspertene svarer: Derfor bør du planlegge testament og arv

Foto: Unsplash

Det er mye å tenke på når det gjelder testament og arv. Skal ektefellene ha særeie? Skal de kunne sitte i uskiftet bo med særeiemidler? Bør man skaffe en fremtidsfullmakt? Våre eksperter gir deg svarene du trenger.


Olav Marius Øyehaug

Advokat Øyehaug AS

Når burde man starte å planlegge å skrive testament, og hvorfor?

Hovedformålet med et testament er å avklare fordeling av arven etter din død. Slik sett holder det å skrive testamentet før egen død og i god tid før man evt. blir dement eller så uklar i hodet at man ikke lenger er testamentsfør.

Hvis du har behov for å sikre noen som ellers ville komme i en vanskelig situasjon hvis du dør bør du vurdere testament (og å tegne aktuelle forsikringer) selv om du ikke er så gammel. De fleste samboere bør f.eks. vurdere dette, da samboere har begrenset arverett. For denne gruppen er det også spesielt aktuelt å vurdere løsninger med arveforskudd. Det samme gjelder for de som har gått inn i nye parforhold og hvor det er særkullsbarn.

Hvis temaet er å sikre en god overføring av verdier fra en generasjon til den neste (gjerne kalt «generasjonsskifte») kan det være fornuftig å vurdere å gi gaver eller arveforskudd mens man lever, og lenge før man blir gammel eller dement, og samtidig sette opp et testament. Jeg vil derfor si litt om dette.

Gaver og forholdet til testament, ektepakt, fremtidsfullmakt og forsikringer:

 • Hvis du vil gi en gave som skal regnes som arveforskudd krever loven at du gjør en avtale om dette. En slik avtale kan også inntas som del av et testament.
 • Gaver kan også gis i ektepakt (til ektefeller) eller ved samboeravtale. Slike dokumenter må derfor vurderes i sammenheng.
 • Hvis du skal skrive fremtidsfullmakt kan du gi fullmektigen myndighet til å gi arveforskudd på dine vegne. Dette er en god løsning for de fleste.
 • Arv bør vurderes i sammenheng med forsikringsdekning, f.eks. ulykkesforsikring.
 • Hvis du driver ditt eget selskap eller virksomhet, f.eks. et gårdsbruk, kan du ha særlige behov for å vurdere generasjonsskifte.

Hva er fordelene ved gaver/ arveforskudd?

 • Hvis du gir gaver i live unngår du reglene pliktdelsarv til barn og andre regler som gjelder for dødsdisposisjoner, f.eks. kravet til bruk av testament og reglene om minstearv til ektefelle. Ved gaver i live kan du f.eks. (hvis du vil) gi alt du eier til en samboer, slik at det ikke blir noe igjen å arve for dine barn.
 • Ved gaver slik reglene er i dag unngår du arveavgift. Hvis du er redd for at arveavgift blir innført på nytt er det fornuftig å gi arveforskudd.
 • Ved å gi gaver unngår du formueskatt for egen del på det du har gitt bort. For de med stor formue kan dette være meget viktig.
 • Ved å gi gaver/ arveforskudd kan du unngå bekymringer og kostnader knyttet til f.eks. vedlikehold av fast eiendom.

Når kan du senest gi slike gaver/ arveforskudd?

 • Det kan være er for sent å gi arveforskudd når du selv er blitt dement. Men husk: Du kan i forkant skrive fremtidsfullmakt som gir fullmektigen rett til dette.
 • Hvis din ektefelle eller samboer dør bør du tenke deg nøye om før du tar over boet i uskifte. Dette har store konsekvenser ved at du mister retten til å kreve skjevdeling og uskifte medfører også begrensninger i adgangen til å gi arveforskudd.
 • Hvis du venter med å gi gaver til straks før din død vil gaven kunne anses som en «dødsdisposisjon» som krever testament og som er underlagt reglene om pliktdelsarv.

Andre årsaker til at det kan være fornuftig å vurdere generasjonsskifte:

 • Er det risiko for uro og støy mens du lever eller etter din død? Spørsmål om arv vekker gjerne til liv sterke følelser. Støy kan ofte unngås ved en god plan, og ved at spørsmål drøftes tidlig og på klok måte. Død er en naturlig del av livet, og det burde også være naturlig å snakke om arv. I slike samtaler bør du vise stor raushet i forhold til andres perspektiver og være varsom ved valg av egne formuleringer. En fin tilnærming kan være å reise spørsmål istedenfor å presentere svar.
 • Ser du behov for en fremtidsfullmakt for deg eller din partner? I så fall er det ofte naturlig å skrive testament samtidig.

Skatter og avgifter bør vurderes nøye:

 • For tiden gjelder ikke regler om arveavgift, og det er da lettere å vurdere arveforskudd nå enn hvis dette blir gjeninnført.
 • Det påløper dokumentavgift (2,5 % av markedsverdien) ved tinglysning av ny eier av fast eiendom. Det er enkelte unntak for dokumentavgift ved dødsfall. Det påløper ikke dokumentavgift hvis du ikke tinglyser eierskapet.
 • Regler om gevinstskatt kan ha stor betydning for hvordan man bør innrette seg ved generasjonsskifter.
Hva kan dere som et advokatfirma hjelpe til med, når det kommet til testament og arv?

En dyktig advokat kan bistå med:

 • Gode råd om generasjonsskifter hvor alle hensyn tas i betraktning.
 • Gode råd for å unngå unødvendig støy og unødvendige problemer.
 • Etablering av gyldige dokumenter (ektepakt/ samboeravtale, avtale om arveforskudd, testament, fremtidsfullmakt).
 • Etablering av presise dokumenter uten tolkningstvil.
 • Bistand med å oppnå ønsket resultat uten unødvendige skatter og avgifter.

Jeg skriver at advokaten må være «dyktig». Det er ikke alle advokater som kjenner reglene godt nok, og det kan også være advokater som f.eks. skriver upresist. Bruk litt tid på å finne en advokat du kan stole på og som du vet kjenner dette omfattende rettsområdet godt. Vær oppmerksom på at standarddokumenter og dokumenter utarbeidet ved bruk av kunstig intelligens vil kunne føre til større skade enn nytte.

Hva er den største feilen folk gjør når det kommer til testament og arv?

Det er mange alvorlige fallgruver på dette feltet: feil du gjør mens du lever kan vanskelig rettes etter at du er død. Det er også mange regler man skal ha oversikt over. Den største feilen kan være å vente for lenge, og den nest største at man setter opp dokumenter som viser seg å være ugyldige (feil i form eller innhold). Det er også fort gjort å gjøre uheldige valg fordi man ikke kjenner reglene eller overser sammenhengen mellom dokumenter. Det er også fare for å sette opp dokumenter som får et uklart eller uriktig innhold, eller at man disponerer slik at man må betale unødvendig mye i skatt eller avgift

Advokat Øyehaug

Advokat Olav Marius Øyehaug har utviklet sin ekspertise i arverett etter å ha arbeidet aktivt med dette siden 1998. Advokat Øyehaug har bakgrunn som partner i et av de store Oslo-fi rmaene, og driver nå egen advokatpraksis fra Asker. Han bistår klienter i hele landet med både rådgivning og tvisteløsning.


Jane Kongtorp Lier

Senioradvokat, Advokatfirmaet Nicolaisen

Når burde man starte å planlegge å skrive testament, og hvorfor?

Man bør planlegge å skrive et testament når man har spesifikke ønsker for fordeling av egen formue ved død, som ikke følger direkte av arveloven. Dette forutsetter at man har kunnskap om hvem som arver deg når du dør. Det er dessverre ikke gitt hvor lenge den enkelte av oss får leve så Et testament kan skrives når som helst, så sant man er over 18 år.

Hva kan dere som et advokatfirma hjelpe til med, når det kommet til testament og arv?

Vi som advokatfirma kan bistå med opplysninger og råd om man bør ha et testament eller ikke.  Vi kan kartlegge din situasjon og om dine ønsker og behov   i nødvendig grad dekkes av arveloven, eller om vi vil anbefale at det blir utarbeidet et testament. Vi kan bistå med å skrive testament slik at det får hensiktsmessig innhold og tilfredsstiller de krav arveloven stiller. Arveloven har for eksempel regler for hvor mye livsarvinger kan kreve i pliktdelsarv og hva en gjenlevende ektefelle har krav på i arv. Vi kan også bevitne testamentet og dermed påse at det blir gyldig etter reglene om testamenters formkrav i arveloven. Vi kan også bistå som testamentsfullbyrdere, det vil si være den som bistår arvingene med å skifte dødsboet etter den som har skrevet testament.

Hva er den største feilen folk gjør når det kommer til testament og arv?

Vi opplever at det stort sett er god kunnskap hos befolkningen når det kommer til de generelle reglene om arv, men at mange mangler nok kunnskap om alle aspekter ved eget arveoppgjør. Den største feilen er i mange tilfeller at man ikke utarbeider et testament i det hele tatt, der hvor man burde hatt det. Den nest største feilen er at man ikke oppdaterer testamentet sitt ettersom livet endrer seg, slik at innholdet rett og slett blir noe annet enn det man egentlig ønsket.

I tillegg anbefaler vi ofte at det opprettes en fremtidsfullmakt for å ivareta egne ønsker mens man fortsatt er i live, men likevel ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Advokatfirmaet Nicolaisen

Advokatfi rmaet Nicolaisen består av mennesker med et stort engasjement. Vi har fem avdelingskontorer – i Oslo, Skedsmo, Ullensaker, Bærum og Råholt. Vi er et av Akershus største advokatfi rma og har lang erfaring på både det privatrettslige og det forretningsjuridiske felt.

Trude Stormoen

Partner, Langseth Advokatfirma DA

Else-Marie Merckoll

Partner, Langseth Advokatfirma DA

Når burde man planlegge å skrive testament, og hvorfor?

Alle bør tenke gjennom hvordan de ønsker at verdiene skal fordeles etter sin død. Arveloven har en fordeling som gjelder om man ikke skriver testament, men mange har behov for å supplere eller endre denne arvefordelingen. Dette er særlig aktuelt for samboere uten felles barn. De har ingen arverett etter loven. Samboer med felles barn arver kun 4 ganger grunnbeløpet, og har en begrenset rett til å sitte i uskiftet bo. Dette kan de endre, men det må gjøres i testament.  

Ektefeller med særkullsbarn bør opprette testament og vurdere muligheten for å sitte i uskifte med særkullsbarna.

Har man ingen slektsarvinger etter loven, bør man opprette testament. For enslige uten livsarvinger, går arven etter loven til foreldrene eller deres livsarvinger, med mindre man bestemmer noe annet.

Hva kan dere som advokatfirma hjelpe til med, når det kommer til testament og arv?

Reglene om livsarvingers pliktdelsarv og ektefellearv er viktig at overholdes. Vi bistår med å tilpasse testamentet til den enkeltes behov innenfor lovens rammer.  Ofte bør et testament opprettes samtidig med ektepakt. Skal ektefellene ha særeie? Skal de kunne sitte i uskiftet bo med særeiemidler? Skal særeie bli felleseie ved død? Er det skjevdelingsmidler som kan gå tapt om man sitter i uskiftet bo? Bør det settes vilkår for forhåndssamtykke til uskiftet bo fra særkullsbarn?  Det er også hensiktsmessig å opprette fremtidsfullmakt samtidig med testamentet, som også kan bestemme om det skal deles ut forskudd på arv og om arveforskuddet skal være arvingens særeie.

Hva er den største feilen folk gjør når det kommer til testament og arv?

Vår erfaring er at mange finner en «mal» på nettet og oppretter testament eller fremtidsfullmakt uten å tilpasse det konkret til egen situasjon. Uten kunnskap om arverett, kan dette medføre konfliktsituasjoner og tolkningsproblemer.  Om man har opprettet testament, bør det tas frem med jevnlig for å vurdere om det er behov for endringer.

Langseth Advokatfirma DA

Advokatene i Langseth Advokatfi rma DA har lang og bred erfaring innen rettsområdene familie-, arv- og skifterett.

Neste artikkel