Hjem » Livet som senior » Ny virkelighet for eldre
Sponset

Fremtiden byr på nye utfordringer for seniorer, og en utvikling som fordrer viktige grep politikerne ikke er beredt til å ta. For løsningene fins.

Jon Rogstad, styreleder i Senior Norge, syns det er viktig at eldre står på og bidrar positivt til tilværelsen.

– Selv finner jeg glede i frivillighet, motivert av samfunnets utfordringer de neste 20-30 årene. Det virker imidlertid ikke som om politikerne lar seg affisere av prognosene for behovene i helse- og omsorgssektor. De vil dobles frem mot 2047, forteller han.

Jon Rogstad

Styreleder i Senior Norge

– Den politiske uviljen til å ta utviklingen inn over seg, bekymrer. Det er mye snakk om eldre rundt valgene, men så er alt glemt. Det spares på driftssiden, helsefagarbeiderne slites ut, mens fastlegeordningen er stresset, som en liten forsmak.

Han mener det må tas grep for å rekruttere ungdom til helsevesenet.

– Tilbakemeldingene fra yrket skremmer jo ungdommen. Færre yrkesaktive betyr at eldre må stå lenger i arbeid.

– Ønsker ny boligpolitikk

– Også boligpolitikken er moden for revisjon. Bygger vi flere boliger tilpasset seniorer, vil det frigis boliger som passer barnefamiliene. Dagens satsing rundt kommunikasjons-knutepunktene, med bygg i høyden, små utearealer og få parkeringsplasser, passer de eldre svært dårlig. Det er imidlertid eldre som har råd til å bo der. Særlig uheldig utslag gir dette i storkommuner og byene. Vi har en boligpolitikk som ikke passer fremtidens eldre, mener Rogstad.

– Lav blokkbebyggelse, tilpasninger, store fellesarealer, parkeringsplasser og kort vei til grøntområder, må til.

Positiv til KI

– Hva med det digitale utenforskapet?

– Bankene lovte analoge tjenester, men det fungerer fortsatt ikke. Bruk av roboter og telefonkøer frustrerer fortsatt. Jeg blir irritert av roboter som ikke skjønner hva jeg ber om. Du kan fortelle eldre at alt ordner seg med en app, men for mange er det ikke så enkelt. Det må åpnes portaler der en får bistand og hjelp av mennesker.

– Men jeg tror kunstig intelligens kan bidra til å hjelpe de ikke-digitale med analoge tjenester, gjennom en vanlig, dum telefon. Slike løsninger har Senior Norge planer om å prøve ut, men vi trenger gode partnere.

– Vi har drøftingsmøter med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, der vi hvert år diskuterer pensjonsoppgjøret. I år fikk vi avtalt en god modell for beregning av pensjonen, som jeg tror vil redusere underkompensasjonen i kommende år. Foreløpig er vi fornøyd med utviklingen, men på sikt er vi redd den offentlige pensjonen kan bli redusert til minstepensjons-nivå for alle. Etter hvert må vi nok ta hånd om oss selv, om ikke pensjon blir godt innarbeidet i arbeidsavtaler.

Senior­kompetanse er en verdifull ressurs og er Norges nye GULL etter oljen.
Vi trenger deg!

Av Jarle Petterson

Neste artikkel