Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Å forberede det siste farvel
Sponset

Samtaler om døden og planlegging av gravferd burde ikke være tabubelagt, men heller være en kilde til forståelse og respekt som sikrer en avskjed i tråd med avdødes ønsker, oppfordrer Bjarne Sanness fra Byrå 24 Begravelsesbyrå.

– Som begravelsesbyrå legger vi hjertet i å tilrettelegge for en siste reise i tråd med den avdødes livssyn, kultur, og ønsker. I de fleste trossamfunn, som de muslimske, hinduistiske, sikhiske og buddhistiske, er gravferdsritualet veldig gitt i samsvar med tro og kultur. Liturgien for en tradisjonell kristen gravferdsseremoni er også gitt, men vi er et samfunn i endring, sier Bjarne Sanness, avdelingsleder i Byrå 24.

Bjarne Sanness

Begravelseskonulent, Byrå 24 Begravelsesbyrå

Tabubelagt tema

Sanness anbefaler åpne samtaler om gravferdsplaner mens den gamle lever og kan uttrykke sine ønsker.

– Å snakke om døden er ofte sett på som et tabu, men det er en uunngåelig del av livet. Ved å bryte stillheten, kan pårørende planlegge for en verdig avskjed som respekterer den avdødes ønsker. Noen gamle ønsker gravferd uten seremoni. Hvis det skal være seremoni, er det da åpenbart hvor?  Skal det være begravelse vs bisettelse? Dersom kremasjon, ønskes det askespredning, tradisjonell grav eller nedsett på minnelund?, sier han og påpeker at det ikke er uvanlig at barna definerer seg som ‘ikke spesielt religiøse’, samtidig som de opplevde den avdøde som troende.

De pårørende kan være enig om at det skal være en tradisjonell kristen seremoni, men hvor og hvordan hadde den avdøde ønsket at begravelsen skulle foregå? Er det noen salmer eller soloinnslag den avdøde selv kunne ha tenkt seg?, sier han og utdyper.

–  Det kan også være at samtalen avdekker at den gamle ikke ønsker en tradisjonell, kristen seremoni. Mulig han/hun definerer seg som humanist og ønsker en humanistisk seremoni, uten at dette tidligere har vært tema i familien?  Eller kanskje føles en livssynsnøytral seremoni riktig? Slike ikke-religiøse, livssynsnøytrale seremonier har en helt fri utforming, men blir likevel verdige og svært personlige, sier Bjarne Sanness fra Byrå 24.

FAKTA

Byrå 24 er et multikulturelt og livssynsnøytralt begravelsesbyrå som tilbyr gravferd tilpasset avdøde og pårørendes livssyn, religion og kultur.

Les mer på byra24.no

Av Kristian Mendoza

Next article