Livet som senior
Kan offentlige omsorgstjenester bedres gjennom samarbeid med private aktører?
Problemstillingen ble reist under Arendalsuka. Styreleder i Senior Norge, Jon Rogstad, stilte i panelet sammen med blant annet Eirik Lae Solberg (H) fra Oslo. Senior Norge er en uavhengig partipolitisk interesseorganisasjon. Vi kan derfor fritt vurdere framtidas behov for eldreomsorg, og arbeide for tiltak velferdssamfunnet må ta for å møte utfordringene som kommer. En dag … Continued