Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Derfor bør du vaksinere deg
Livet som senior

Derfor bør du vaksinere deg

Foto: Getty Images

Hvorfor er det viktig at eldre vaksineres? Immunresponser vil ikke dannes like effektivt i eldre sammenlignet med yngre, så det er derfor viktig at eldre har en så god grunnbeskyttelse mot sykdom som mulig.

Gunnveig Grødeland

Seniorforsker og leder for forskningsgruppen Influensa og adaptivimmunitet, Immunologisk institutt, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus

Hvilke vaksiner oppfordres eldre til å prioritere?

Vi vil hvert år fremover bli eksponert for både influensa og SARS-CoV-2. Siden eldre er i risikogruppen for alvorlig sykdom etter smitte fra begge disse virusene, er det viktig å holde immunsystemet oppdatert. Det gjør man ved å ta vaksinene som tilbys på høsten. Ellers har man en god vaksine som kan redusere forekomst av helvetesild. Dette er smertefullt, og derfor lurt å ta vaksinen også mot dette.

Er det større risiko for eldre å ta vaksiner?

Nei, snarere tvert imot. Dette fordi det er immunsystemet som danner både effekten som vaksinene kan gi, men også typisk bivirkningene. Yngre som har et sterkere immunsystem kan derfor også ha en høyere sannsynlighet for bivirkninger. Heldigvis er disse i alle aldre typisk ufarlige, og går over i løpet av et par dager.

Hvorfor tror du eldre nedprioriterer å vaksinere seg?

Vanskelig å si. Kanskje føler man sterkere at livet har en viss usikkerhet uansett hva man gjør, eller så tenker man at det har gått bra så langt?

Tror du at eldre er godt nok informert om viktigheten rundt vedlikehold av vaksinasjon?

Nei, jeg tenker at en del undervurderer den graden av sykdom som både influensa og SARS-CoV-2 kan medføre spesielt blant eldre. Hvert eneste år blir flere tusen eldre alvorlig syke av influensa, og mange hundre dør (unntaket var når vi stengte ned samfunnet under pandemien). Det er et enkelt grep å ta vaksinene for å redusere sannsynligheten for at det en dag vil gjelde deg.

Noen vaksiner er anbefalt for voksne, enten for å friske opp vaksiner man fikk som barn, eller fordi risikoen for å få alvorlig forløp av noen sykdommer øker med alderen.

Les mer om vaksiner for voskne på fhi.no

Next article