Hjem » Livet som senior » Ekspertene svarer: Dette bør du tenke på når du skal planlegge arv og testamente
Livet som senior

Ekspertene svarer: Dette bør du tenke på når du skal planlegge arv og testamente

Foto: Unsplash

Hva bør man tenke på når det gjelder arv og testemente og når bør man starte å planlegge? Vi spurte to advokater om råd.

Tonje Liavaag

Partner | Advokat, Dalan Advokatfirma

Når burde man starte planleggingen og hvorfor?

Svaret på dette vil variere fra person til person. Som den klare hovedregel kan det imidlertid være lurt å starte planleggingen lenge før alderdommen og arvefallet nærmer seg. I vår moderne verden, hvor vi mennesker har en rekke ulike måter å leve livene våre på med mine, dine og våre barn, samboerskap mm, er det av stor betydning at man søker kunnskap tidlig for å forstå hvilken testamentarisk frihet en har, vurderer hva som er riktig for en selv utfra dette, får forståelse for hvilken betydning livsdisposisjoner har for denne adgangen og disponerer i tråd med dette.

Disposisjoner mens man lever kan få stor innvirkning på den testamentariske friheten en har. Dette opplever vi at ofte kan komme som en stor overraskelse senere i livet for mennesker vi bistår. Vi opplever at det er mange som synes arv er vanskelig. Vårt råd er å søke kunnskap tidlig, fra aktører som kan emnet arv, som organisasjoner, arverettsadvokater eller andre rådgivere. Ved store livsendringer kan det være lurt å ta en fot i bakken på emnet. Det samme gjelder ved eventuelle store utdelinger i gaver i live. Om dette skal ha betydning for arv senere, bør det forankres på tidspunktet gaven gis.

Hva kan dere hjelpe til med, når det gjelder arv og testamente?

I Dalan Advokatfirma har vi en stor arve- og familierettsgruppe og vi kan bistå med rettslig kompetanse på alle områder innen arveretten. Det omfatter å svare på generelle spørsmål om arv, sette opp testamenter, skrive avtaler og erklæringer med betydning for arvespørsmål, herunder ektepakter, samboeravtaler mm. Videre bistår vi jevnlig som prosessfullmektiger i rettslige prosesser for domstolene når det er nødvendig. 

Hva er den vanligste feilen folk gjør når det kommer til planlegging av arv?

Vår opplevelse er at mange kvier seg for å ta tak i dette med arv. I møte med klienter er det ofte slik at de har gått og grublet, tenkt og bekymret seg i årevis forut for at de tar kontakt. Mange bekymrer seg for reaksjonene, dersom de ønsker å gå utenom «normalen» ved fordelingen av arven etter seg. Vårt råd er å følge hjertet, lytte til hva som er riktig for en selv og gjennomføre det før det blir for sendt. Åpenhet om hvilke ønsker en har og hvorfor, vil ofte møte forståelse. Å gi til en hjertesak fremfor slekt som en opplever har god økonomi kan gi mye.

Våre advokater gir tydelige råd, bidrar til kommersielle løsninger og hjelper våre klienter til å se mulighetene. Det har vi gjort siden 1862.

Geir Berg

Advokat, Advokatfirmaet Berg

Når burde man starte planleggingen og hvorfor?

Jo tidligere man starter, jo mer fleksibilitet og muligheter har man til å tilpasse seg endringer i livssituasjonen, formuen eller lovgivningen. God planlegging sikrer at du får det som du vil, reduserer konflikter blant etterlatte, kan spare skatt og øke verdien av arven.

Hva kan dere hjelpe til med, når det gjelder arv og testamente?

Klientene spør ofte etter testamente, men vi spør etter hensikter og mål. Testamente er kun ett av flere verktøy. Det viktigste er å påvirke hva som blir igjen etter deg. Det kan gjøres mye mens man er i live som påvirker arveoppgjøret, som inngåelse av ektepakt som gyldig overfører gaver mellom ektefeller, eller som bestemmer at hele eller deler av formuen skal være særeie. Slike avtaler har stor innvirkning på arveoppgjøret.

Det er også viktig at klientene får en forståelse av begreper som kun opptrer i familie og arverett, slik som felleseie, særeie, pliktdelsarv, ektefellearv og uskifte. Hvem andre enn advokater og spesielt interesserte vet hva som skjuler seg i begrepet boslodd? Det er et helt sentralt begrep, for størrelsen på bosloddet, altså den etterlatte formuen når en ektefelle dør, er avgjørende for fordelingen mellom livsarvinger, særkullsbarn og ektefelle. Vi som jobber med dette til daglig funderer jevnlig på hvordan vi enklest kan forklare dette for klientene, slik at de blir tilstrekkelig informerte og sjef over egen sak.

Hva er den vanligste feilen folk gjør når det kommer til planlegging av arv?

Det enkle svaret er vel å ikke planlegge overhodet, eller gjøre dette mangelfullt. Det sies at hobbyelektrikeren er en av de farligste, men det samme kan også sies om dem som uten forutsetninger leker advokat. Da kan det gå virkelig ille, og ingenting blir som man hadde sett for seg.

Advokatfirmaet Berg tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester til privatpersoner og virksomheter. Vi er klare til å vurdere din sak.

Neste artikkel