Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Teknologien som varmer opp eldreomsorgen
Sponset

«Velferdsteknologi». Et begrep du kanskje assosierer med effektivisering og en kaldere hverdag for våre gamle og syke. Men på de sju sykehjemmene Villa Skaar gjør teknologien hverdagen varmere.

«På Villa Skaar skal man ha det gøy! På Villa Skaar skal man leve godt!»

Disse ordene er det første som møter deg på sykehjemmenes nettsider. En prat med daglig leder, Richard Skaar viser at de mener alvor. Skaars filosofi er at vi er mer friske enn syke. Sykehjemmene skal derfor være hjemmekoselige.

Ny varslings- og kommunikasjonsteknologi hjelper til med det.

En snor på veggen

Gammeldagse varslingssystemer på sykehus består ofte av en snor på veggen. Når du drar i den, ringer det i ei klokke og en lystavle i korridoren forteller alle at Olga på rom 203 ringer på igjen og skal ha hjelp.

– Da vi skulle investere i et signalanlegg, var det viktig at dette skulle være usynlig for beboerne våre, sier Richard Skaar som er daglig leder på Villa Skaar.

Villa Skaar har derfor tatt i bruk trådløs varslings- og kommunikasjonsteknologi fra Sandefjord-bedriften Vestfold Audio. Beboerne kan velge «armbånd» eller et «halssmykke». Og når beboeren ber om hjelp, durer det i pleierens mobiltelefon.

Mye mer enn en digital ringeklokke

Varslingssystemer er mye mer enn en digital ringeklokke. Sensorer varsler blant annet om fall, bevegelser på rommet og i korridoren.

Men Skaar sier at dette må komme i tillegg til, og aldri får erstatte jevnlig tilsyn.

Enkelt å installere

Alarmene på Villa Skaar er en del av systemet VEA Care, utviklet av Vestfold Audio. Systemet er lett å sette opp. Skaar har selv montert systemet på sykehjemmene.

Han er opptatt av at alarmene skal være intuitive å bruke, uten å kreve mye opplæring.

– De som jobber i eldreomsorgen er ikke lengst fremme i skoa når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. De har et annet fokus, forklarer Skaar.

Varme hjerter og varme hender

Man skal ikke underslå effektiviseringsgevinsten ved bruk av teknologi. Men sykehjemmet må også ha en tydelig filosofi for å motvirke passivitet og depresjon, slik som Villa Skaar har.

Med fokus på beboere som er mer friske enn de er syke, gir teknologien mer tid til aktivitet og omsorg – med varme hjerter og varme hender.

Vestfold Audio

Vestfold Audio utvikler egne produkter med markedsledende egenskaper og med unike tekniske løsninger.

“Off-the-shelf” og tradisjonelle løsninger er som regel ikke godt nok for oss, og vi tar ivrig i bruk nye teknologier for å tilfredsstille behovene i markedet. I et aktivt miljø, utvikler og produserer vi lydanlegg med markedsledende lydkvalitet, og løsninger som hjelper og trygger mennesker på bred front og med hovedvekt på:

•    Trådløse mikrofonsystemer og lydutjevningssystemer spesielt utviklet for klasserom, møterom, auditorier ol.

•    Trådløs varsling og samhandling til bruk for hørselshemmede, til brannalarm i borettslag, kollegavarsling, tilkalling, vandringsalarmer og til støtte for personer med kognitive utfordringer.

Vestfold Audio er en bedrift i Sensio Holding-gruppen, som har som ambisjon å bli Norges ledende selskap innen velferdsteknologi – på bred front.  Bedriften ble etablert i 1985, og vi er i dag 29 engasjerte medarbeidere i vårt flotte bygg på Fokserød i Sandefjord.

Les mer om Villa Skaar og Vestfold Audio på villaskaar.no og vestfoldaudio.no.

Tekst: Christian Geelmuyden

Next article