tiss i senga
tips
Sengevæting kan løses
Mange foreldre fortviles over at barnet deres er sengevæter, og selvom det kan ta noe lengre tid for noen– kan det løses.