Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Bo hjemme lenge – for enhver pris?
Livet som senior

Bo hjemme lenge – for enhver pris?

Vel så viktig som gode boformer når man blir eldre, er å komme seg ut på tur og være fysisk aktiv. Foto: Gudrun Bergsund

Vi blir stadig flere eldre her i landet, og vi lever lengre. Samtidig som mange eldre er friske lengre, vil behovene for hjelp og omsorg melde seg – de blir bare utsatt i tid. I dag har Norge en million pensjonister.

Hva slags alderdom ønsker vi oss? Selv om mange av oss seniorer er friske og oppegående, er det viktig å tenke over hva som kan vente oss i årene som kommer.

Myndighetenes anbefalinger går hovedsakelig i én retning, vi skal bli boende hjemme lengst mulig. Individuelt tilpassede teknologiske tjenester skal sørge for at det blir trygt å bo lenge hjemme.

Tanken kan være god. Men hva er det vi ønsker? Velferdsteknologi kan bidra til økt sikkerhet og bidra til å holde kontakt med familie og venner, men den kan ikke erstatte varme hender og menneskelig nærvær. Å bo hjemme lengst mulig ønsker nok de fleste av oss, men da må det offentlige også omstille seg med botilbud som egner seg. Samtidig må vi eldre engasjere oss og ta ansvar for eget liv ved å velge boliger vi kan bli gamle i.

Jon Rogstad

Daglig leder Senior Norge

Ivaretar eldres rettigheter

Senior Norge er en medlemsorganisasjon som jobber for å ivareta eldres rettigheter og behov. Vi er blant annet opptatt av å få kommunene til å tenke nytt om boformer som er tilpasset de eldre, og arbeider aktivt sammen med utbyggere for å få til dette.

Ved flere anledninger er Senior Norge blitt invitert av private boligutviklere til å komme med innspill til praktisk utforming av boligprosjekter. Vi påvirker dessuten kommunenes planutvalg og gir innspill til kommunale prosjekter som skal utvikle tilpassede boformer for alle generasjoner. For oss er det viktig at det etableres lokale sentre for helse- og omsorgspersonell i nærområdene. Og ikke minst – vi ønsker at boligformen skal sikre sosial kontakt mellom mennesker.

Vil forebygge ensomhet

Ensomhet er en av de største utfordringene i samfunnet vårt, særlig blant de aller eldste av oss. Dette er noe Senior Norge ønsker å forebygge. Under coronaepidemien ble følelsen av ensomhet forsterket. Mange isolerte seg, fikk ikke besøk og hadde ingen å snakke med. Da samfunnet ble stengt ned, opprettet vi en coronatelefon hvor medlemmene ble ringt opp og vi spurte hvordan de hadde det. Det er gjennomført flere enn 1 800 samtaler med eldre som ofte var alene og ønsket kontakt med andre mennesker.

Det sies mange fagre ord om eldreomsorg i ulike utredninger. Men hvor blir det av oppfølgingen? Vi blir stadig flere eldre som trenger omsorg i egne hjem og pleietrengende som venter på sykehjemsplass. Samtidig får vi daglige rapporter om overarbeidede hjemmetjenester, lav bemanning i institusjonene og nedlagte sykehjemsplasser.

Senior Norge vil ikke akseptere svekkede helse- og omsorgstjenester, men arbeide for at eldre sikres helhetlige og gode løsninger. Å bo hjemme lenge er vel og bra, men for å få til det, trengs det handling. Mer ressurser til hjemmetjenestene og nytenkning når det gjelder boligformer er viktige forutsetninger for en verdig alderdom.

Senior Norge

Partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon

Arbeider for:
– Pensjonister – en verdifull kapasitet for samfunnet.
– Trygg, sikker og verdig alderdom.
– Pårørende blir sett og hørt.
– Varme hender i omsorgsarbeidet.
– Sikre at helse og omsorgstjenestene ikke forvitrer.

4 800 medlemmer

Kontorer i Tollbugt 10, 0152 Oslo

Kontakt adresse [email protected]

Medlemsservice tlf 22 12 18 90

Hjemmesider https://senriornorge.org/om-oss  

Skrevet av: Jon Rogstad, Daglig leder Senior Norge 

Next article