Hjem » Livet som senior » Bano gjør hverdagen lettere for eldre og pleietrengende: – Vi har satt en ny standard for tilgjengelighet på baderommet
Sponset

Banos innovative, vendbare toalettløsning er nå tilgjengelig i det private markedet – også internasjonalt.

– Befolkningen blir eldre og eldre, og eldrebølgen er rett rundt hjørnet, sier Daniel Nesse, salgsdirektør i Bano.

– Derfor er det en stor satsing nasjonalt på at folk skal kunne bli boende lenger hjemme. Men, da må man klare seg selv, og dette må foregå på en trygg måte. Det er her vårt bidrag kommer inn.  

Daniel Nesse

Salgsdirektør i Bano

Fra helsesektor til hjemmemarked 

Bano har vært aktiv i markedet i over 20 år, hvor de har produsert baderom tilpasset sykehus og pleiehjem. Nå strekker de ut en hånd til hjemmemarkedet, og tilbyr økt tilgjengelighet på badet i private boliger.

De har utviklet et nytt, vendbart toalett, som kan gjøre hverdagen lettere for eldre og andre pleietrengende, forklarer Nesse.  

– Vi fikk stor oppmerksomhet fra det private markedet, både av brukere og pasienter selv, men også de som tilbyr hjelpemidler på hjemmebane. Vi forstod at dette var noe folk ønsket i hjemmene sine.  

Nå har de også fått musklene til å klare å gjennomføre denne satsingen, da de i sommer ble kjøpt opp av Waterland – et internasjonalt investeringsselskap.  

– Vi starter først i Norge, og så ønsker vi å gå videre i Europa.  

Banos visjon er et baderom som reduserer pleierens belastning og forbedrer brukernes livskvalitet.
Les mer her.

Økt tilgjengelighet på badet 

– Hvordan gjør dette toalettet hverdagen enklere hos folk?

– Vanligvis, hvis man har en rullestol eller andre hjelpemidler på badet, så må man ha god plass rundt toalettet. Med et justerbart og vendbart toalett kan man i teorien ha dette plassert i et hjørne, og likevel få tilgang til toalettet fra alle kanter. Da er det toalettet og badet som tilpasser seg brukeren, og ikke omvendt.  

Når folk blir pleietrengende må de ofte bygge om hele badet, beskriver Nesse videre. Dette er både utfordrende og kostbart i en allerede krevende livssituasjon.  

– Ved å kun installere et vendbart toalett kan man få den samme tilgjengeligheten, og man slipper dyre ombygginger.  

Selvhjelp og verdighet 

Erfaringsmessig trenger pasienter og brukere mye mindre hjelp ved stell når de har tilgang på et slikt toalett, forklarer han videre.  

– Verdighet er et viktig prinsipp blant pleietrengende og for oss. Det er ingen som ønsker mer hjelp enn nødvendig – spesielt på badet som er en veldig intim situasjon.  

Toalettet har også flere andre funksjoner som kan bidra til å lette hverdagen for de med ekstra behov.  

– Blant annet har det også en spyle/tørke-funksjon, som gjør at pleietrengende greier de fleste toalettsituasjoner med dette. I tillegg til å være vendbart, er toalettet også justerbart i høyden. Dette gir løftehjelp, og gjør det lettere å reise seg fra sittende posisjon. Mange private bad er små, og for full effekt av det vendbare toalettet er det faktisk en fordel, beskriver Nesse.

– Forskningen viser at den ideelle størrelsen er cirka fire kvadratmeter, så dersom badet er bygd opp på en hensiktsmessig måte kan man nesten gjøre alt fra sittende på toalettet. Dette krever dog litt planlegging og ombygging, men ikke i nærheten av hva som hadde vært nødvendig hvis man skal tilfredsstille de gamle kravene til universell utforming. Det illustrerer hvilke muligheter som finnes.

Bredt samarbeid 

Nesse trekker også frem det brede nettverket av støttespillere som har gjort utviklingen av toalettet mulig. De har knyttet seg til flere universitetsmiljøer for faglig bistand, og hjelp til å kartlegge brukernes behov – og innovasjon Norge har bidratt med nødvendige midler. Politikere og byråkrati har også bidratt til å gjøre dette mulig med å tilpasse regelverket etter denne innovasjonen

– Vi er også stolte over å være et lokalt, norsk selskap, hvor både produksjon og utvikling har foregått nasjonalt.  

Nesse tror dette er starten på en revolusjon for pleietrengende å klare seg i eget hjem.  

– Vi vil at folk skal kunne bo hjemme lenger, og kunne gjøre det trygt. De som tror de kan ha nytte av en slik løsning bør søke om dette via NAVs hjelpemiddelsentral, sier Nesse avslutningsvis, som oppfordrer brukere og pårørende til å vurdere om Banos vendbare toalett kan gjøre hverdagen enklere – for seg selv eller sine kjære.

Av Morten Risberg

Neste artikkel