Linda Berg Heggelund
Snart voksen
Veltilpasset ungdom, men omfanget av psykiske helseplager øker
Hovedvekten av norske ungdommer oppgir at de har et godt liv. Samtidig erfarer Mental Helse at psykiske helseutfordringer hos ungdom har vokst de siste ti til 15 årene.