Hjem » Livet som senior » Enkle løsninger kan gi økt livsglede og selvstendighet
Sponset

Det er lett å ta et godt syn for gitt. Først når en selv opplever at synet svekkes, skjønner man hvor viktig det er.  

For normalt seende er synet kanskje den aller viktigste sansen, og hele 80 prosent av sanseinntrykkene kommer gjennom det en ser. Alle opplever vi at synssansen forandres med alderen, og det blir ofte enda vanskeligere å se i mørket, gjenkjenne små detaljer og lese liten skrift. Heldigvis finnes det enkle løsninger som kan hjelpe på situasjonen.

– Med de rette hjelpemidlene kan man opprettholde selvstendighet og livskvalitet. Det gjør det enklere å utføre oppgaver som krever godt syn lenger, og kan også bidra til at eldre kan bo hjemme, sier salgssjef hos Provista, Aasmund Kjeldstad.

Aasmund Kjeldstad

Salgssjef hos Provista

Gode produkter

På Bryn i Oslo finner vi Provista. Firmaet jobber med alt fra enkle løsninger for dem som begynner å merke at synet blir dårligere, til mer avanserte produkter for sterkt svaksynte og blinde.

– Det betyr at vi tilbyr et bredt spekter av produkter – fra lys og luper til hjelpemidler for personer som bruker punktskrift eller blindeskrift, sier Kjeldstad. 

Han forteller at det er mulig å kjøpe deres produkter direkte fra Provista eller hos optikere. 

– De som faller inn under kategorien svaksynt eller blind etter WHOs definisjon kan også få våre produkter gjennom hjelpemiddelsentralen, sier han.

Lys og luper

Rette hjelpemidler er viktig for at man skal kunne leve så normalt som mulig med redusert syn, og i dag finnes det mange gode produkter. 

– Godt og riktig lys er viktig for alle, gjerne i kombinasjon med forstørrelse. Det finnes luper som forstørrer alt fra 2 til 12 ganger, og hvis man likevel ikke klarer å lese brev eller aviser, kan en lese-TV, som er et forstørrende videosystem, hjelpe. Da plasseres det man vil se under et kamera, og et forstørret bilde vises på en skjerm eller på TV-en. Dette kan være tekst, gjenstander, håndarbeid og masse annet, sier Kjeldstad.

Foto: Low Vision International

Økt livsglede

I tillegg til de oppgavene man trenger å få utført i hverdagen, har mange interesser og hobbyer som gir stor glede. Det å strikke, brodere eller bygge små modeller krever også godt syn, og det kan være leit å måtte legge interessen på hyllen på grunn av nedsatt syn.

– Ofte vil bedre belysning og produkter som forstørrer det man jobber med være nok til å gjøre det mulig å fortsette med slike hobbyer. Det er dermed ingen tvil om at gode hjelpemidler kan være med på å øke livsgleden for dem som begynner å se dårlig, sier han.

Viktig kompetanseheving

I tillegg til å tilby produkter holder Provista kurs og gir opplæring for alle som vil vite mer om deres løsninger. Gjerne som webinarer. På den måten bidrar selskapet til å heve kompetansen på området. 

– Kursene er rettet mot både brukere, ansatte ved eldresentre, optikere, synskontakter, synspedagoger, lærere og Blindeforbundet, sier han. 

Provista samarbeider dessuten med Nasjonalt senter for Optikk, Syn og Øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge, der de har et fullt utstyrt utprøvingsrom for studentene. 

– Dette hever studentenes kompetanse og gir god forberedelse til yrkespraksisen. Kompetanseheving, forskning, utvikling og innovasjon er viktig for at livskvaliteten for personer med behov for synshjelp skal bli høyere, sier han.

Aktuelle hjelpemidler ved redusert syn

Lupelampe
Lupe
Kikkert
Lese-TV
Punkthjelpemidler
PC-tastaturer med sterke farger
Programvarer med skjermforstørring og forenkling av PC-bruk

Les mer på provista.no

Av Katrine Andreassen

Neste artikkel