Dyrehelse
Framtidsrettet hundeavl
Avlsarbeid er spennende og gir store muligheter til å avle frem friske og funksjonelle dyr. Her har hundeavlen mye å lære av tradisjonell husdyravl.