Eier med hun på tur
Dyrehelse
Fôring og «den menneskelige faktor» som årsaker til sykdom hos hund
For å forstå viktigheten av både fôrets betydning og av den menneskelige påvirkningen i en hunds liv, må vi først forstå hva som menes med «livskrefter», nemlig hva det er som skiller en levende organisme fra en død.