Skip to main content
Hjem » Våre dyr » «Ikke sku meg på hårene»
Sponset

– Vi skal få til noe flott og nyskapende i nært samarbeid med hundeeierne. Vi håper de synes det nye verktøyet er spennende, og fremfor alt håper vi på økt interesse og bedre kunnskap om ansvarlig avl, sier en mildt sagt entusiastisk Marte Wetten.

Hun er daglig leder hos Aninova, som har utviklet et digitalt verktøy for å registrere hundenes ulike egenskaper. Biotail® er lansert under kampanjen «ikke sku meg på hårene, registrer meg i Biotail.no», og over 500 brukere er allerede på plass.

Biotail® er en portal for registrering og dokumentasjon av egenskaper hos hund. Her kan hundeeiere, oppdrettere og raselag se hva som er vanlig for hunder av en rase, og også sammenlikne sin hund med andre. For å vite hva som er vanlig må man tallfeste egenskaper, og verktøyene i Biotail® er utviklet med dette som formål. På sikt skal Biotail® bidra til kunnskap om utviklingen i en rase. Hvordan endrer adferden og helsen seg over tid? Enn eksteriøret? I fremtiden håper vi at raselag og oppdrettere kan få tilgang til indekser på viktige funksjonelle egenskaper.

Bærekraftig avlsarbeid

– Vi har satt søkelyset på ansvarlig avl av hund, og fått med oss viktige aktører på laget. Vi har husdyravlsmiljøet på Hamar i ryggen, og Gjensidige er med som samarbeidspartner. I tillegg har Innovasjon Norge bidratt med midler. Verktøyet er utviklet sammen med hundeeiere og andre brukere, og vi har tatt deres innspill på alvor. Sammen skal vi jobbe mot et felles mål om et langsiktig og bærekraftig avlsarbeid, sier Marte Wetten.

Marte Wetten

Daglig leder hos Aninova

Hun er ikke sen om å skryte av både hundeeiere og oppdrettere. Det finnes så mange dyktige folk der ute, men verktøyet har manglet. Ikke så rart at Marte nå er stolt over at Biotail endelig er på plass og kan brukes aktivt for å registrere noen av hundenes egenskaper. «Hvor tung er hunden min i forhold til andre» og «er det vanlig at hunder oppfører seg slik og slik?» er det mange hundeeiere som lurer på. Og gjennom Biotail skal de prøve å svare på nettopp dette.

Store forventninger

– Vi har store forventninger og svært god tro på prosjektet, sier hun, og kan nesten ikke vente med å forklare verktøyet.

– Du oppretter en egen bruker på Biotail.no med rettigheter og bestemmer selv over egne data. Vi har tatt hensyn både til hundevern og eiervern, og gjennom din egen profil på Biotail kan du legge inn ulike egenskaper. Det være seg alt fra bilde av hunden, vekt, vinkler på bein, adferd og centimetermål. Vi regner med at dette skaper interesse og nysgjerrighet, og delaktigheten fra brukerne er viktig i vårt videre arbeid. Hundeeiere kan følge med på utviklingen av egen hund, og oppdrettere skal etter hvert kunne se status til solgte valper og finne mulige partnere for parring. På sikt håper vi at registreringer fra Biotail skal bidra til bedre dyrevelferd og et mer ansvarlig avlsarbeid. Det er viktig at flest mulig hunder er med for at dette skal komme fremtidens hunder til gode. Så selv om du tenker at din hund ikke er aktuell for avl, er dataene fra den fortsatt viktige.

Positiv mottagelse

Marte presiserer at Biotail skal videreutvikles til ytterligere registreringer innen jakt, helse, genetikk og mentalitet. Det første som skal lanseres fremover er en «digital ramme» som gjør det enkelt å registrere proporsjonene til en hund ut ifra et bilde hundeeier legger inn. Så langt har Biotail har fått en god mottagelse. Aninova har jobbet tett med konsulent og rådgivningsselskapet Kong Arthur AS i utviklingen av tjenesten. De har blant annet foretatt dybdeintervjuer i en omfattende spørreundersøkelse, i tillegg til å stå for utviklingen av selve tjenesten. Hele 500 besvarelser er en god bekreftelse på den store interessen. Marte gleder seg til å jobbe videre for at både hunder og hundeeiere skal få en enda bedre hverdag.

Dette er BIOTAIL

Navnet Biotail gir en beskrivelse av verktøyet bokstav for bokstav. Her har vi gjengitt «bokstav-kodene:

B = BRUKERMEDVIRKNING: Som bruker blir du vår med-forsker for å kartlegge hundens egenskaper.
I = INTEGRASJON: Vi kobler den samlende mengden av data i din hunds digitale profil.
O = OPPDAGELSE: Det digitale verktøyet følger hundens utvikling og du kan lære mer om din hund og din rase
T = TYPE: Når data fra fenotype (de egenskaper hos et individ som man kan observere direkte) og genotype (den informasjonen som ligger i genene til et individ) vurderes sammen, gir dette en ny forståelse av bærekraftig kjæledyr-avl og helse.
A = AVL: Biotail kobler avlskunnskap med innsamlede data for å legge til rette for ansvarlig avl.
I = ITERATIV FORSKNING: Biotail benytter gjentagende prosesser for innhenting, analyse og rapportering til brukerne. Dette gir tilgang på kontinuerlig oppdatert kunnskap.
L = LÆRING: Biotails forskningsfunn brukes som læring for å utvikle framtidens digitale avl – og helsetjenester for kjæledyr.

Av Frode Dalseng

Next article