Skip to main content
Hjem » Våre dyr » Årsak til sykdomsutbrudd på hund er fortsatt ukjent
Dyrehelse

Årsak til sykdomsutbrudd på hund er fortsatt ukjent

Veterinærer undersøker prøver
Veterinærer undersøker prøver

I høst ble flere hunder alvorlig syke med blodig diaré og over 40 hunder døde. Veterinærinstituttet og Mattilsynet regner sykdomsutbruddet hos hund for å være over, men har ikke endelig konkludert med en årsak til utbruddet. Det forskes nå videre for å få mer kunnskap for framtiden.

– Det er normalt med en overhyppighet av oppkast og diaré hos hund på ettersommeren eller tidlig høst, men sykdomsutbruddet i år har vært mer alvorlig enn det vi vanligvis ser, sier Hannah Jørgensen, veterinær ved Veterinærinstituttet.

Etter sammenstilling av innsamlede data samt sammenligning med antall registrert syke hunder i fjor, kom det frem at det var klart flere tilfeller i år, særlig på Østlandet, mellom slutten av august og slutten av september.

En lang liste av mulige årsaker ble undersøkt i arbeidet med sykdomsutbruddet. Et fellestrekk mellom flere av hundene er funn av bakterien Providencia alcalifaciens. Dette er et uvanlig funn, og det er mye som tyder på at denne bakterien har medvirket til sykdommen.

– Denne bakterien er tidligere beskrevet i forbindelse med diaré hos hund, men det er ikke kjent at bakterien kan forårsake så alvorlige symptomer hos hund. Vi har heller ikke kunnet påvise noen fellestrekk i form av aktiviteter, turområder eller fôring hos de syke hundene. Derfor er det fortsatt usikkert rundt årsakssammenhengen i utbruddet, sier Jørgensen.

Har ikke funnet felles smittekilde

Til tross for grundige epidemiologiske undersøkelser og intervju med hundeeiere er det ikke funnet en felles smittekilde.

Veterinærinstituttet har jobbet tett med Mattilsynet og NMBU Veterinærhøgskolen, og gikk bredt ut for å utrede mulige årsaker til at hundene ble syke. Prøver fra de syke og døde hundene ble undersøkt for mulige årsaker til sykdommen hos Veterinærinstituttet, samtidig som Mattilsynet kartla data om blant annet hva de syke hundene hadde spist, antall dyr i husholdningen og hvor hundene hadde vært, for å finne potensielle smittekilder som drikking av sølevann. Noen prøver fra fôrprodukter innsamlet hos syke hunder, har vært undersøkt i laboratoriet, men Providencia alcalifaciens er ikke påvist i produktene undersøkt så langt.

Videre forskning kan gi svar

Nå gjenstår forskningsarbeid for å dokumentere om bakterien Providencia alcalifaciens alene kan ha forårsaket sykdomsutbruddet. Gjennom forskning vil en på sikt kunne få mer kunnskap om hvordan denne bakterien eventuelt skader tarmen, om hvilke giftstoffer den kan produsere og hvordan disse virker, samt bakteriens genetikk og reservoar utenfor verten. Veterinærinstituttet vil samarbeide med NMBU Veterinærhøgskolen om denne forskningen i tiden fremover. Noe forskning er allerede igangsatt, og noe vil kreve at det søkes forskningsmidler. Dette er langsiktig arbeid, men det er et mål å kunne formidle noen resultater av denne forskningen i løpet av det neste året.

Av Elin Reitehaug, Veterinærinstituttet

Next article