Skip to main content
Hjem » Snart voksen » Jobber for å sikre studentene et bredt tjenestetilbud med lav terskel
Snart voksen

Jobber for å sikre studentene et bredt tjenestetilbud med lav terskel

Uansett livssituasjon skal studentene være i trygge hender gjennom rimelige tilbud som er lett tilgjengelig. Foto: Unsplash

Som studentsamskipnad skal SiO sikre velferdstjenester for 75 000 studenter i Oslo-området.
Samfunnsoppdraget innebærer å tilby studentene et mangfoldig tilbud innen bolig, servering av mat og drikke, trening og helse.

– Over lengre tid har vi satset på et variert tjenestetilbud for å ruste studentene og hjelpe dem med å håndtere studietiden, sier Stine Johannessen, student og styreleder i Studentsamskipnaden SiO.

Stine Johannessen

Student og styreleder SiO

Uansett livssituasjon skal studentene være i trygge hender gjennom rimelige tilbud som er lett tilgjengelig. Flere populære og gratis tjenester er samlet under området «SiO Studentliv», som omfavner karriereveiledning, foreningsarbeid og helsetilbud.

Inkludering og fellesskap

Å jobbe forebyggende er en stor del av SiOs satsing på studenthelse. Selv løfter Stine frem verdien av å delta i en studentforening:

– Å være med i en studentforening betyr inkludering og fellesskap, og gjør det enklere å finne nye venner som deler de samme interessene som deg.

Totalt er 450 forskjellige studentforeninger tilknyttet SiO. Alt fra nisjeforeninger til store studentidrettslag. Foreningene kan dessuten få hjelp av SiO med oppstart, økonomi og arrangementer.

Et annet forebyggende tilbud er 15 ulike mestringskurs som studentene kan melde seg på. Kursene kan for eksempel handle om stressmestring, fokus, eller personlig økonomi.

«Studenten spør»

– I tillegg har vi nettsiden «Studenten spør». Her kan studentene stille anonyme spørsmål og få svar fra profesjonelle innen helse- og rådgivning. «Studenten spør» ble startet av SiO, og nå samarbeider vi også med de andre samskipnadene for å videreutvikle og tilgjengeliggjøre nettsiden nasjonalt.

Som en del av helsetilbudet har SiO et stort fagteam som kun tar inn studenter på pasientlistene.

– Hos oss møter du fastleger, tannleger, psykologer, rådgivere og helsesykepleiere som er spesialisert på studenthelse. Både psykolog og rådgivningstjenesten er helt gratis for studentene. Vi opplever høy etterspørsel, som betyr at vi treffer et tydelig behov.

SiO tar både det fysiske og psykiske immunforsvaret til studentene på alvor.  

– Studentlivet er både fint og utfordrende. Derfor er det så viktig at studentene blir sett og hørt. SiO skal være sikkerhetsnettet for studentene i Oslo-området. Helsetilbudet vårt spiller en stor rolle, nettopp fordi helse angår oss alle. Gjennom åpenhet, dialog og samarbeid skal SiO som helhet gi studentene en bedre hverdag, avslutter Johannessen.

Om SiO

Studentsamskipnaden SiO er samskipnad for 27 studiesteder i Oslo. Er du student ved ett av disse stedene og har betalt semesteravgift kan du bruke tilbudene våre. 

Les mer på sio.no 

Av: Silje Langvik

Next article