Hjem » Snart voksen » Gode og meningsfulle studentliv i hele landet
Snart voksen

Gode og meningsfulle studentliv i hele landet

Foto: Svein Finneide/ SiO

Hvert eneste år griper titusenvis av unge fatt på studenttilværelsen. Selv om mulighetene er store, kan det også være vanskelig å venne seg til studentlivet fullt ut.

Undersøkelser har vist oss at mange studenter ikke fullfører utdanningene de har startet på, mange dropper ut og det er et økende antall studenter som sliter med ensomhet og psykisk uhelse. Studentsamskipnadene vil satse på studentene – for det er til samfunnets gunst også at studenter trives med og lykkes i sine studier.

Audhild Kvam 

Styreleder i Samskipnadsrådet

Gir gode rammer

Studentlivet endrer på mange måter hverdagen mange unge har levd med på videregående skole. Som student er du mer ansvarlig for egen læring og studieprogresjon. Du skal ha kontroll på din egen økonomi og for mange studenter så innebærer den nye tilværelsen et nytt bosted uten det kjente nettverket fra eget hjemsted. Du er også ansvarlig for å etablere egne rutiner i hverdagen slik at du har tid til å lese pensum, møte til undervisning og delta på sosiale aktiviteter i fritiden. For mange kan denne overgangen være vanskelig og krevende.

Derfor er det så viktig at vi har studentsamskipnader i Norge, som har som jobb nummer én å gi studentene gode rammer for å lykkes med sine studier. Det viktigste velferdstilbudet vi stiller med er studentboliger. Over 40 000 hybler sikrer studenter tak over hodet til en rimelig pris. Vi vil fortsette å bygge boliger slik at enda flere studenter kan bo hos oss – trygt og rimelig.

Mange tilbud for studenter

Gode og meningsfulle studentliv begrenser seg derimot ikke til at studenter har tak over hodet. Studentsamskipnadene har tilbud alle studenter kan nyte godt av! Avhengig av studiested og samskipnad tilbys det kantiner, bokhandlere, barnehager, treningssentre, karriereveiledning og helsetjenester. Det er ingen tvil om at omfanget av velferdstilbud som møter studentene her hjemme er unikt i internasjonal sammenheng.

Studenter spør

Jeg vil slå et slag for en spørretjeneste alle studenter kan benytte seg av – uansett hvor du bor, eller hva du studerer. Den er gratis, den er anonym og den er digital.

Studenter Spør er en digital spørretjeneste hvor du som student kan stille spørsmål du brenner inne med om alt relatert til din egen helse. Til å svare deg har studentsamskipnadene funnet frem til dyktige leger, psykologer, sykepleiere og andre fagpersoner som kan gi deg kvalifiserte råd og helseinformasjon – terskelen for å stille spørsmål skal være så lav som mulig.

Kanskje du vil sjekke den ut eller anbefale tjenesten til noen du kjenner?

Vi skal fortsette å jobbe for at studentene lykkes ved å satse på velferd og trygge rammer for gode og meningsfulle studentliv.

Av Audhild Kvam, Styreleder i Samskipnadsrådet

Neste artikkel