Hjem » Våre barn og unge » Fleksibel skolestart
Skolestart

Fleksibel skolestart

Barnehage
Barnehage
Åshild på besøk i barnehagen. Foto: pressefoto FrP

I norsk skole er det ikke barnets modenhet som avgjøre når barnet får begynne på skole.

I august går flere tusen forventningsfulle barn inn skoleporten for å oppleve sin aller første dag som skoleelev. Til tross for at de kan se tilsynelatende like ut i sine fargesprakende og alt for store skolesekker, er alle disse barna helt forskjellig. Flere av disse barna er ikke egentlig klar til å begynne på skolen. Men det er underordnet, så lenge de fyller seks år i løpet av 2019. For i norsk skole er det ikke barnets modenhet som avgjør når barnet får begynne på skolen. Her er det alder som avgjør, og alderen blir barnas største fiende. Denne tradisjonen vil Fremskrittspartiet til livs.

Tall fra de internasjonale leserundersøkelsene, PRILS, viser at barn født i årets to siste måneder scorer signifikant dårligere på leserundersøkelsen enn barn født tidlig på året. Det er spesielt gutter som er født sent på året som strever med lesing. I 2016 skåret gutter født sent på året i snitt 40 poeng dårligere på testen enn jenter født tidlig på året. Når barn ikke er modne for skolen, får de naturligvis mindre utbytte av å være der. Samtidig blir det vanskeligere for lærerne å ha en undervisning som er tilpasset alle elevene.

avatar

Åshild Bruun-Gundersen

Helsepolitisk talsperson og Stortingsrepresentant hos FrP

Foto: pressefoto FrP

Fremskrittspartiet mener at en aldersgrense for skolestart ikke fungerer. Barn er ulike, og blir skolemodne på forskjellige tidspunkt. For å sikre alle barn et godt læringsutbytte i skolen må vi ha fleksibel skolestart. Noen barn bør begynne på skolen senere, mens andre kan begynne tidligere.

I Danmark har omtrent ti prosent av elevene valgt utsatt skolestart, og resultatet er at alle barn presterer bedre. I Norge er det til sammenlikning kun 0,5 prosent av et årskull som får utsatt skolestart. Fremskrittspartiet mener vi må lære av Danmark, og sikre at norske skolebarn får en reell rett til å utsette eller fremskynde skolestarten sin. Det handler faktisk om å sikre at barnet er klar til å mestre skolehverdagen, idet de setter foten inn på skolegården første skoledag.

Fremskrittspartiet ønsker å innføre en rett til fleksibel skolestart for alle barn. Alle barn er forskjellige. Derfor burde det være ukontroversielt å fastslå at ikke alle barn passer til å begynne på skolen når de er seks år. Fremskrittspartiet vil derfor la foreldre, i samråd med barnehagen, få bestemme når barnet bør begynne på skolen. FrP har fått gjennomslag for dette standpunktet i regjeringserklæringen, og håper at vi kan levere på det for barna fra skoleåret som starter høst 2020.

Det skal ikke være en kamp for å få la barnet sitt starte på skolen når de er modne – det burde være en selvfølge. 

Av Åshild Bruun-Gundersen, Helsepolitisk talsperson og Stortingsrepresentant hos FrP

Neste artikkel