Skip to main content
Hjem » Våre barn og unge » Hvordan kan foresatte skape et godt skolemiljø?
Sponset
avatar

Gunn Iren Müller

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foto: Lisbeth R.Traaholth

Som foresatt er du ditt barns viktigste støttespiller og rollemodell. Når du tar initiativ til, og deltar i aktiviteter på skolen, inkluderer andre foreldre og deres barn, og generelt engasjerer deg i barnas skolehverdag, bidrar du til å skape et godt skolemiljø. Det er godt dokumentert at barna opplever mer læring og mestring i et godt skolemiljø.

Du kan hjelpe til med å sørge for at barna i en klasse/gruppe kjenner at de hører til. Når foreldrene kjenner hverandre og hverandres barn, er det lettere å snakke om både hverdagslige småting og større ting som skolemiljøet, og å veilede barna når de er på besøk hos hverandre.

Her er noen tips til hvordan du kan være med å skape et godt skolemiljø:

 • Inviter venner/klassekamerater hjem
 • Inkluder hele klassen/gruppen, eller alle gutter eller jenter i feiringer
 • Delta i sosiale aktiviteter, vennegrupper og på foreldremøter. Når man kjenner hverandre litt er det lettere å snakke om ting og utveksle råd og erfaringer
 • Meld deg som klasse-/foreldrekontakt og rerepresentant i FAU og andre utvalg
 • Snakk positivt om og med andre både hjemme og på nett, også dem som er annerledes enn deg og dine
 • Vær en god rollemodell
 • Hjelp barna til å tenke på hvordan de kan være en god venn, også for dem som ikke er bestevenner
 • Hvis du hører om at andre barn blir mobbet/utestengt eller ikke har det bra, ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer/rådgiver

Skap tilhørighet sammen!

Når skolen og foreldrene samarbeider, er det lettere for barna å leke med alle og inkludere hverandre, og gjøre skolemiljøet trygt.

 • Snakk om trivsel og hvordan man kan samarbeide, på foreldremøte
 • Snakk om trivsel i utviklingssamtalene
 • Organiser vennegrupper og sosiale arrangementer mellom elevene og foreldrene, men unngå gjerne de rene mamma- eller pappa-gruppene, de kan føles ekskluderende, både for dem som er alene om omsorgen og for dem som har andre familiekonstellasjoner enn mor, far og barn. Pass på at dette blir lavterskelarrangementer, sånn at ingen ekskluderes på grunn av pris eller for store krav.
 • Arranger felles aktiviteter gjennom skolemiljøutvalget (SMU) og FAU og samarbeid med elevrådet. Barnas innspill er også viktige for å skape gode miljøer.
 • Etabler  nettverk med de andre foresatte
 • Snakk med de andre foresatte om grenser, regler, bruk av digitale og sosiale medier, spilling, mobilbruk, leggetider. Hvis barna vet at foreldrene snakker sammen og at alle har de samme reglene hjemme blir samtalen bedre rundt dette

Fortsett å engasjere deg!

Skolens arbeid med å lage en arena der elevene føler at de hører til, og støtten fra hjemmene blir viktigere jo eldre barna blir. Derfor er ditt engasjement og det gode samarbeidet mellom skolen og hjemmet like viktig på 5.–7. trinn og på 8.-10. trinn som når barna er små.

Av leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Gunn Iren Müller


Next article