Hjem » Våre barn og unge » Jenter med ADHD blir sjeldnere henvist til utredning enn guttene
ADHD

Jenter med ADHD blir sjeldnere henvist til utredning enn guttene

ADHD
ADHD
JENTER MED ADHD: Hva barn og unge med ADHD sliter mest med varierer, men de viktigste symptomene er oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet, uro og impulsivitet. Foto: Getty Images

Av Tom Backe

Studier har vist at unge kvinner med ADHD oftere blir innlagt ved psykiatriske avdelinger, de er mer suicidale, har oftere rusproblemer og blir oftere utsatt for ulykker enn menn med ADHD og kvinner i befolkningen generelt. Derfor er det viktig å identifisere jenter med ADHD i skolealder og ungdomsalder.

– Kjernesymptomene for ADHD er oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet/uro og impulsivitet, men disse symptomene slår ofte litt ulikt ut hos gutter og jenter. Guttene har som regel en mye mer utagerende atferd enn jentene, og derfor blir de oftere henvist til utredning for ADHD enn jenter. Noe av årsaken er at lærerne har tendens til å legge mye bedre merke til guttenes utagerende atferd, men har vanskeligere for å oppdage oppmerksomhetsvansker. Jenter med ADHD har ofte mindre utagerende atferd, og er derfor mindre synlige, men sliter kanskje mye med oppmerksomhetsproblemer, sier Bothild Bendiksen som er barne- og ungdomspsykiater, PhD, ved Oslo Universitetssykehus.

At guttene ofte har en mye mer synlig utagerende atferd enn jentene er kanskje den aller viktigste årsaken til at det er langt flere gutter enn jenter som henvises til utredning for ADHD.

– Jentene har ofte færre og mindre intense symptomer enn guttene. De lager heller ikke så mye støy rundt seg og derfor kan de lett falle igjennom. Undersøkelser viser at det er seks til ni ganger så mange gutter som jenter som får diagnose og kommer til behandling.

Emosjonelle vansker

Jenter med ADHD opplever ofte emosjonelle vansker som angst og depresjon når de kommer i tenårene.

– Mange jenter blir kanskje ikke henvist, og hvis de blir det, så kan det godt hende at de allikevel ikke blir diagnostisert, men isteden blir behandlet for sin angst eller depresjon. Slik burde det ikke være, sier Bendiksen:

– Jeg har opplevd å ha jenter her som kanskje ble henvist første gang da de var elleve eller tolv år gamle. Da fikk de bare diagnosen depresjon. Når de har kommet tilbake etter et par år og vi har fått utredet dem grundig og ordentlig så finner vi at de egentlig har ADHD, og det burde vært utredet allerede første gang. Det er først når vi har en korrekt diagnose at vi også kan behandle dette på en riktig måte og hjelpe jentene med de utfordringene som de opplever i hverdagen sin.

 

Jenter med ADHD opplever ofte emosjonelle vansker som angst og depresjon når de kommer i tenårene.

 

Bendiksen forteller også om at hun har sett eksempler der de har hatt jenter som ikke har blitt riktig utredet og som har kommet til dem med panikkangst, depresjoner eller kronisk utmattelsessyndrom:

– I flere tilfeller har vi fått utredet dem på nytt og avdekket at de egentlig har ADHD. Etter at vi har gitt dem den riktige behandlingen har vi sett at mange av dem har blitt friske i løpet av bare få måneder. Derfor er dette så viktig, for det er et veldig stort problem at disse jentene ikke blir sett og får en riktig diagnose, avslutter Bendiksen.

 

Neste artikkel