Hjem » Våre dyr » NOAHs arbeid for dyrepoliti i Norge
våre dyr

NOAHs arbeid for dyrepoliti i Norge

I 2011 intensiverte NOAH det politiske arbeidet for at norske politikere skulle gå inn for dyrepoliti i Norge. Foto: Ereling Pande Braathen/NOAH

 2011 startet NOAH for alvor initiativet for å få dyrepoliti i Norge. I 2015 fikk vi gjennomslag og en avdeling ble etablert. I 2018 lovet regjeringen landsdekkende dyrepoliti.

avatar

Siri Martinsen

Veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter

NOAH har i mange år anmeldt ulovlig dyremishandling, og sett at de fleste saker ble henlagt, og at vold mot dyr ikke ble tatt på alvor. Siden 2008 sendte NOAH årlig ut informasjon til lokale lensmannskontorer om hvorfor det er viktig å følge opp dyremishandlingssaker, og om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.

I 2011 intensiverte NOAH det politiske arbeidet for at norske politikere skulle gå inn for dyrepoliti i Norge. NOAH hadde over flere år også jobbet for at Mattilsynet i større grad skulle anmelde grove tilfeller av dyremishandling/ vanskjøtsel, og se viktigheten av et dyrepoliti. I etterkant av et seminar hvor NOAH også bidro høsten 2012, gikk Mattilsynet endelig inn for dyrepoliti. Selv om politiet da hevdet at de ikke trengte dyrepoliti, var endring på gang.

I 2013 samlet NOAH informasjon fra alle politidistriktene om hvordan kriminalitet mot dyr ble behandlet. Undersøkelsen viste at 80 til 90 prosent av sakene ble henlagt, inkludert grove overgrep. Vi laget også en sammenstilling som viste hvordan grov dyremishandling ble straffet mildere enn mindre skadeverk – for eksempel ble det gitt større bot for å forsøple gaten enn for å slå hjel en katt. NOAH overleverte 40 000 underskrifter for dyrepoliti til Stortingspolitikere samme år. Og året etter samlet 5500 mennesker seg i NOAHs markering for å kreve dyrepoliti. Vi møtte politikere i Justisdepartementet og Stortinget, og fremmet kravet om at politiet måtte få egne dyrepolitiavdelinger.

Som svar til alle som hadde kjempet for økt rettsvern for dyr, lanserte regjeringen i januar 2015 prøveprosjektet med dyrepoliti. De påfølgende årene jobbet NOAH for landsdekkende dyrepoliti, og det ble hvert år bevilget penger til nye avdelinger. I regjeringsplattformen 2018 fikk NOAH gjennomslag for dyrepolitiavdelinger i alle politidistrikter.

NOAH ser en klar forskjell i politiets behandling av dyremishandlingssaker før og etter at dyrepolitiet kom i gang. Eksempelvis ble to grove saker som NOAH anmeldte i 2011 begge henlagt – i den ene hadde noen satt fyr på levende måker, og i den andre ble kattunger avlivet med kniv. I 2013 anmeldte både NOAH og katteeier et tilfelle hvor naboen hadde slått i hjel katten med en planke – noe som innebar store smerter. Straffen ble bare en bot på 7000 kroner.

Selv om det fortsatt er flere politidistrikter som ikke klarer å håndtere saker om dyremishandling tilfredsstillende, ser NOAH en klar bedring etter 2015. I 2015 ble en kvinne dømt til 28 dagers fengsel for å dumpe en kattefamilie i en pappeske i skogen. Lucas-saken – hvor en liten hund ble druknet – var et gjennombrudd straffemessig. NOAH anmeldte saken, og den gikk helt til høyesterett hvor gjerningspersonen ble dømt til 90 dagers fengsel i 2016. I juni 2017 ble en dame dømt i Høyesterett til fengsel i 15 dager for å ha brukt strømhalsbånd på hund. Dommen sier blant annet at «det generelt er vanskelig å oppdage brudd på dyrevelferdsloven», og «husdyr er prisgitt menneskene som har ansvar for dem». I september 2018 ble en mann dømt i Tønsberg tingrett til fengsel i 75 dager for å ha avlivet to katter ved å knekke nakken deres med hendene. I retten forsvarte han seg med at han hadde tatt livet av «hundrevis av katter» på denne måten opp gjennom årene. I september 2018 ble en mann dømt til fengsel i åtte måneder for å ha unnlatt å gi sine 24 katter tilstrekkelig mat og stell.

Dyrepoliti-satsingen har bidratt til at folk i større grad forstår at det er straffbart å la dyr gå for «lut og kaldt vann», dumpe dem eller ta livet av dem. Stadig flere ser på dyr som familiemedlemmer, sørger for kastrering og ID-merking av kattene sine, og sørger for at også dyrene har det bra i ferien. Med dyrepoliti i Norge, har man slått fast at dyrs rettsvern skal tas på alvor.

Av: Siri Martinsen, veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter

Neste artikkel