Skip to main content
Hjem » Våre dyr » Fôring og «den menneskelige faktor» som årsaker til sykdom hos hund
Dyrehelse

Fôring og «den menneskelige faktor» som årsaker til sykdom hos hund

Eier med hun på tur
Eier med hun på tur
Svekkelser hos eieren vil umiddelbart føre til lignende problemer hos kjæledyret, mener veterinær Are Thoresen. Foto: Getty Images
Are Thoresen

Are Thoresen

Veterinær

For å forstå viktigheten av både fôrets betydning og av den menneskelige påvirkningen i en hunds liv, må vi først forstå hva som menes med «livskrefter», nemlig hva det er som skiller en levende organisme fra en død. 

For å kunne forstå dette må vi erkjenne at det bak ethvert fysisk fenomen, bak enhver fysisk prosess finnes en energetisk årsak. Intet gjøres eller skjer uten at det er en kraft bak. En fysisk prosess er utenkelig uten at denne kraften bak det fysiske styrer prosessen, det være seg utviklingen av en finger, heling av sår og så videre.

Fôringens betydning, og fôrets kvalitet

Livskreftene gir liv til det fysiske. Disse livskreftene følger sine egne lover, som ikke er de samme som regjerer den fysiske materie. Nærvær av slike livskrefter i fôret er uhyre viktig. Vi har vel alle engang spist flatbrød som er 15 år gammelt, og sammenlignet dette med ferskt flatbrød. Disse livskreftene i maten må vi ha for å leve, og slike livskrefter forsvinner når maten behandles for mye. Her vil jeg referere til hva Jamie Oliver har fortalt, og vil da relatere dette til mine egne observasjoner, om hva som skjer om vi som mennesker bare spiser på McDonald’s – eller om vi gir våre dyr bare tørrfôr:

Etter en tid fikk de som bare spiste på McDonald’s problemer med leverfunksjonen. Jeg forstod ikke hvorfor, men da Oliver i et TV-program forklarte hvordan kjøttet og de andre tingene i McDonald’s ble tilvirket, hvilke ødeleggende prosesser råvarene hadde gått igjennom, forstod jeg at disse burgerne var totalt ødelagt og strippet med hensyn til disse livskreftene. Slik er det også med tørrfôret vi gir hunder og katter (og også hester, kuer, griser, sauer og andre dyr). Det er totalt strippet for disse livskreftene på grunn av de tilberedelsesprosessene det har vært igjennom, og da kan det ikke fungere som fullverdig fôr for dyrene. Jeg har mange ganger sett hvordan hunder har livnet til når de fikk mer «levende» mat i dietten. Det er ikke så viktig med hvor mange milligram de får i seg av fett, proteiner og mineraler, bare det er nok «livskrefter».

Det mystiske båndet mellom mennesker og dyr

Dette som vi her ovenfor har beskrevet som livskrefter, står i kontinuerlig kommunikasjon mellom eier og hund eller katt. Derfor vil alle svekkelser hos eieren umiddelbart føre til lignende problemer hos kjæledyret. Jeg har observert på tusenvis av dyr at innen tre uker etter at de har kommet til en ny eier, vil de samme svakhetene i livskreftene som eksisterer hos mennesket gjenfinnes hos dyret. Vi må derfor som eiere holde oss i best mulig stand, være friske og sunne, for å hindre sykdom hos dyr. Når jeg så i terapeutisk øyemed har behandlet eierne, har utallige sykdommer hos dyrene forsvunnet mye raskere enn om jeg bare behandler dyret direkte.

Dette høres så utrolig ut at jeg kort vil referere ett av tusenvis av tilfeller:

To franske bulldogger i Oslo hadde begge blitt uhelbredelig syke med diagnosen «atopisk eksem og kløe». Dette hadde vart i to år. Jeg undersøkte begge hundene og fant at begge hadde fått en «eterisk» svakhet i hjertet. Jeg undersøkte også eieren, og fant det samme. Ved utspørring viste det seg at denne eieren hadde blitt forlatt av sin livspartner nøyaktig to år før. Når jeg da «behandlet» denne svakheten hos eieren (jeg rørte ikke hundene), ble begge hundene raskt bedre.

Dette har jeg skrevet omtrent ti bøker om, utgitt på «Temple Lodge» og publisert på Amazon.

Av Are Thoresen, veterinær

Next article