Hjem » Smart sparing » BSU – fortsatt en smart spareordning
Smart sparing

BSU – fortsatt en smart spareordning

Faste månedlige beløp kan bli en god inngangsbillett til boligmarkedet. Foto: Getty Images

For ungdom som er i starten av voksenlivet og har lyst til å komme seg inn i boligmarkedet, er BSU en spareordning som anbefales på det sterkeste. Til tross for at myndighetene har redusert satsen for skattefradraget fra 20 til 10 prosent, er BSU fortsatt et viktig insitament og hjelp til unge under 34 år for å spare egenkapital til boligkjøp.

– BSU-sparing kan nemlig vektlegges ved beregning av hvor mye du kan låne. Det betyr at dersom du for eksempel har 200 000 kroner på BSU-kontoen din, får du anledning til å låne mer enn dersom du ikke har noen penger på BSU-kontoen din, sier Finans Norges informasjonsdirektør Tom Staavi.

Tom Staavi

Informasjonsdirektør i Finans Norge

Forutsetter inntekt og må gå til bolig

Den øvre grensen for det årlige sparebeløpet er 27 500 kroner, og summen av sparebeløpene i løpet av hele spareperioden kan være inntil 300 000 kroner. Du får et skattefradrag på 10 prosent av sparebeløpet så lenge du ennå ikke har kjøpt din første bolig, det vil si 2 750 kroner i året dersom du sparer maksimumsbeløpet. Men det forutsetter at du har arbeidsinntekt som du betaler skatt av.

BSU er en boligspareordning, og man må betale tilbake skattefordelen dersom pengene brukes på noe annet enn kjøp av ny bolig eller til nedbetaling av lån på ny bolig. Med ny bolig menes at innskyteren må ha kjøpt boligen etter å ha startet BSU-sparingen. Fra 2021 ble reglene endret slik at det ikke lenger gis skattefradrag for sparing i BSU når man har kjøpt seg bolig.

Ikke bare for de rike

En vanlig kritikk mot BSU ordningen er at det bare er de med best økonomi som sparer i BSU. Og naturlig nok er det jo først når man kommer i arbeid etter skole og studier og får høyere inntekt, at det er mulig å øke sparingen på en slik konto. Mange påstår også at bemidlede foreldre har skutt inn penger på BSU-kontoen til sine barn og slikt sett mener den er urettferdig.

– Vår påstand er at unge mennesker med en godt bemidlet «foreldrebank» ikke er gruppen som trenger BSU mest, de klarer seg alltid. Det er gruppen som ikke har foreldre som kan stille opp med egenkapitalen som BSU er viktigst for, sier Staavi.

Han anbefaler derfor alle ungdom å starte opp sparingen så tidlig som mulig etter at man har fått seg sin første jobb. Faste månedlige beløp kan etter hvert bli en god inngangsbillett til boligmarkedet.

– Dette er virkelig en smart sparing og et viktig kort på hånden når man skal til banken for å få seg sitt første finansieringsbevis, avslutter Finans Norges informasjonsdirektør.

Av Ann Håkonsen, kommunikasjonssjef i Finans Norge

Neste artikkel