Skip to main content
Hjem » Smart sparing » Børs for deg og meg
Smart sparing

Børs for deg og meg

Foto: Kristin Skaug / AksjeNorge

2023 ble første år i historien der det kom like mange nye kvinnelige investorer til Oslo Børs som mannlige investorer.

I fjerde kvartal 2023 økte antall nye kvinnelige og mannlige aksjonærer med cirka 17 000 nye aksjonærer, til nesten 600 000 aksjonærer. Dette til tross for 14 rentehevinger og høy prisvekst.

Kristin Skaug

Daglig leder, Stiftelsen AksjeNorge

Dobling hvert 7. år

Både Oslo Børs og den globale Verdensindeksen har økt i gjennomsnitt med rundt ti prosent årlig over de siste 10 -15 – 20 årene (før kostnader). Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke er en garanti for hva som skjer i fremtiden.

En liten tommelfingerregel verdt å få med seg: Når noe vokser med ti prosent i året, så dobles verdien hvert syvende år!

Svært forenklet kan du si: Hvis du fikk kr 100 000 kroner i aksjer ved fødsel, var pengene mest sannsynlig verdt 200 000 ved 7-års alder, 400 000 ved 14- års alder og kanskje 800 000 da du var 21 år. Og det uten å fylle på noe underveis.


Grafen viser antall privatpersoner som eier aksjer og egenkapitalbevis på Oslo
Børs, fordelt på ulike aldersgrupper

Ikke lengre typisk gråhåret mann

Med bedre digitale løsninger, lavere kostnader og økt kunnskap har vi sett at aksjonærer under 30 år har tredoblet seg siden 2018 og de mellom 30-40 år har mer enn doblet seg.

36 prosent av aksjonærene på Oslo Børs er under 40 år, mot 22 prosent i 2018. Nedenfor ser du antall aksjonærer i de ulike aldersgruppene, ved slutten av 2018 og slutten av 2023.

Fortsatt er det slik at kun 30 prosent av de som investerer på Oslo Børs er kvinner og de eier i snitt for lavere beløp enn menn. Og fortsatt er det slik at det er de eldste som eier for mest.

Bli en bedre aksjeinvestor

Hvis du synes det er vanskelig å velge selskaper, søk inspirasjon hos meglerhusene eller se på hva et interessant aksjefond investerer i.

Hvilke kriterier velger du aksjene ut fra? Er du ute etter høy vekst eller er du mer opptatt av en stabil utbytte-strategi? De fleste vurderer selskapene ut fra dagens regnskaper og hva selskapene har sagt de skal oppnå i fremtiden. Du må selv gjøre en vurdering om selskapenes målsettinger er noe du tror er oppnåelig. Andre kriterier kan være forretningsmodellen, produktene, ledelsen, bærekraft etc.

Før du gjør et aksjekjøp bør du ha en klar formening om hva du har som økonomiske mål med investeringen: Når sikrer du gevinst og når selger du for å redusere tap? Hva hvis aksjen ikke beveger seg?

Du må følge med på meldingene du får fra VPS og selskapet. Dette er lovpålagt informasjon som er av verdi for deg, både i positiv og mulig negativ forstand.

Siden aksjeinvesteringer svinger mye i verdi på kort sikt, er det viktig å ha en langsiktig plan, helst for fem år eller lengre. Og det viktigste er å spre investeringene på mange nok ulike selskaper slik at risikoen for verditap reduseres.

Kilder: Stiftelsen AksjeNorge, Euronext Securities Oslo (VPS) og Oslo Børs.

Next article