Hjem » Livet som senior » Vil du bestemme selv eller la loven styre arven etter deg?
Sponset

Arv og arvespørsmål opptar mange. Jeg har tatt en prat med advokatene Siri Fadum Harstad og Magnus Frøysaa fra Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS, for å høre om de har noen gode råd og erfaringer å dele med oss.

Først og fremst er de opptatt av at man skal være tidlig ute, ta styringen og da forhåpentligvis unngå konflikter i etterkant.

– Så lenge du lever kan du bestemme over verdiene dine selv. Når du har gått bort er det arvelovens regler som bestemmer fordelingen, sier Frøysaa.

Jeg spør om de kan si noe om hva en advokat kan bidra med, utover det juridiske i arvespørsmål og da blir de to erfarne advokatene ivrige. De kommer fort i snakk om hvor viktig det er å få saken belyst fra alle hold og å snakke sammen om løsninger. Et godt råd er å ta barna med i diskusjonen. Erfaringen til Harstad og Frøysaa er at når man snakker sammen om dette tidlig er alle mer åpne og rause. Det gir gode diskusjoner og sammen med advokaten finner de løsninger som alle kan leve godt med i etterkant. Ofte resulterer det i gode løsninger man ikke selv har tenkt på tidligere.

Magnus Frøysaa

Partner /Advokat MNA, Advokat MNA, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS

Advokatene vi snakker med har opplevd mye og de vet hva de snakker om. I mange forhold er det «mine barn og dine barn» involvert og konfliktsnivå øker potensielt med det. Noen har også ulikt forhold til barna. Et møte på advokatkontoret bidrar til at saken blir godt belyst, at alle blir hørt og at temaer du i forkant tenkte var vanskelige, løser seg gjennom kyndig veiledning.

– Vi kan hjelpe med forventingsstyring av barna, sier Harstad. De legger til at liknende problemstillinger også kommer opp når ektepakter og samboeravtaler skal lages. Det kan være vanskelig å være alene om slike ting.

Du er sjefen!

Du råder fullt og helt over dine egne verdier så lenge du lever. Du kan bruke opp eller gi bort alt til andre om du vil (unntatt begrensninger dersom du sitter i uskifte). Du har styringsretten og er samtidig i posisjon til å påvirke utfallet og arvingene dine i en god retning. Ro i sjelen fremfor potensielt uvennskap!  

Advokatene i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård legger stor vekt på å være gode rådgivere og støttespiller for deg i spørsmål om arv. Vi liker arveplanlegging mer enn arveoppgjør, sier Harstad. Det sier mye om deres erfaring og at de har et godt poeng når de sier at du bør bruke retten din mens du har den. Som regel finner vi individuelle løsninger tilpasset den enkelte familien, sier de. Vi opplever at mange er lettet når de går ut av døren. Vi hjalp dem til å komme frem til det de hadde tenkt, men ikke helt klart å formulere.

Siri Fadum Harstad

Advokat MNA, Advokat MNA, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS

Vil du vite mer om arv? Her finner du invitasjon til webmøte eller gratis konsultasjon om temaet arv.

Foto: Frøysaa & Bjørkgård AS

Ny arvelov – hva er egentlig konsekvensene av den?

De viktigste endringene i den nye arveloven er at pliktdelsarven (den delen livsarvingene har krav på) økte fra 1 mill. som var et fast beløp, til et beløp tilsvarende 15 G (folketrygdens grunnbeløp). I tillegg kan man dersom man sitter i uskifte gi bort fast eiendom, dersom verdien av eiendommen ikke overstiger 20% av totalverdiene til ektefellene. En annen endring er at dersom du gir bort en gave mens du lever, så må du på gavetidspunktet opplyse om betingelsene, dersom man skal ta hensyn til overføringen ved et senere arveoppgjør. Utover dette er det ikke særlige mange endringer som får konsekvenser for folk flest. Loven er gjort mer forståelig og endringene av godt tilpasset dagens språk.

Kanskje har den nye arveloven fått mer oppmerksomhet enn den fortjener. Advokatene sier det er mye forvirring. Mange forveksler endring i til arveloven og spørsmålet om gjeninnføring av arveavgiftsloven. Det er ikke det sammen. Arveloven regulerer forholdet mellom arvingene. En gjeninnføring av arveavgiften vil være politisk bestemt og vil være avhengig av hvem som styrer landet.

Selv om det ikke er arveavgift i Norge pr. i dag, så ønsker mange likevel å planlegge ut i fra at det kan bli innført i fremtiden. Det er da viktig å være klar over at dersom man overskjøter eiendom mens man lever, så må man betale dokumentavgift. Slike ting må man ta hensyn til. Frøysaas og Harstads råd er likevel å starte planleggingen med å overføre verdier til neste generasjon så tidlig som mulig.

Hjelpe barn eller barnebarn?

Mange tenker at de gjerne vil hjelpe den yngre garde når de trenger det som mest og mens de selv kan oppleve gleden av å gi; til å stifte bo, skaffe seg en utdannelse eller annet. Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård opplever ofte at foreldre ønsker å hjelpe barna sine til bolig i forbindelse med skilsmisse også. Ofte er dette individuell hjelp, du bør derfor tenke gjennom om dette er noe som senere skal utlignes ved et senere arveoppgjør. Således er dette også en del av arveplanleggingen.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Det er en grense for hva studenter kan tjene/få av penger under studietiden uten at studielån og stipend reduseres.
  • Om du gir bort penger eller annet må du ta stilling til om det skal tas hensyn til ved senere arveoppgjør. Om det skal det, bør det lages en arvepakt.
  • Tenk også over hva du ikke kan vite om fremtiden. Gir du penger til barnebarna når de er små – eller sparer for dem underveis, tenk gjennom om du kanskje vil ha betingelser knyttet til bruken av pengene. Det er ikke sikkert barnet vil bruke pengene slik du ønsker når han eller hun blir voksen.

Alle bør lage en fremtidsfullmakt

Mange tror tiden er inne for å få laget en fremtidsfullmakt når foreldrene eller partneren begynner å bli litt glemsom eller tullete. Da kan være for sent! Om legen finner ut at du ikke kan ta vare på deg selv i personlige eller økonomiske forhold, må du overlate hele eller deler av ansvaret til andre. Om du ikke har en fremtidsfullmakt klar da, blir det opprettet en offentlig verge. Som med arv – så gjelder det også her å ligge i forkant. En fremtidsfullmakt er det privatrettslige alternativet til offentlig verge og en mulighet for deg til å bestemme selv; hvem som skal hjelpe deg om en ulykke eller sykdom skulle ramme deg slik at du blir ute av stand til å ivareta egne interesser.

Mange tenker ikke over at fremtidsfullmakt er viktig også når man er gift. Det er det, om ikke kan disposisjonsretten over fast eiendom og andre verdier begrenses betraktelig dersom partneren berøres av sykdom eller ulykke. – Den gode nyheten er at alt kan avtales om du tar grep selv, sier Harstad, som har dette som et av sine spesialfelt.  Vær tidlig ute og sørg for å få det som du vil. Nærhet i tid, til f.eks. demens, kan være et problem. Dette gjelder også i forhold til arveplanlegging – du kan bli beskylt for å surre og dine disponeringer kan blir forsøkt bestridt om du venter for lenge. Ønsker du en fremtidsfullmakt som er helt etter dine ønsker bør du kontakte en advokat. De malene du finner på nettet vil bli for generelle og du kan minste muligheter du ikke får tenkt igjennom uten en prat med en kyndig veileder.

Om du skulle ønsker å endre senere er det ikke noe problem å lage ny fremtidsfullmakt.

Så altså til slutt – Det helt klare rådet fra Siri Fadum Harstad og Magnus Frøysaa i Advokatselskapet Frøysaa & Bjørkgård er «ha et bevist forhold til hva du gjør mens du er frisk og lever – du har frihet når du tar tidlig ansvar, ikke vent til loven eller det offentlige tar over».

FAKTA

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS holder til på Lysaker i Bærum – et akkurat passe stort advokatselskap, med bred kompetanse og fokus på nærhet til klientene. Spesialfeltet deres er innen familie og arv, fast eiendom og næringsliv.

Vil du vite mer om arv? Her finner du invitasjon til webmøte eller gratis konsultasjon om temaet arv.

Av: Elisabeth Rustand

Neste artikkel