Hjem » Livet som senior » The Power of Getting Older
Livet som senior

The Power of Getting Older

Foto: Unsplash

Når vi passerer 60 år må vi regne å leve i ytterligere 30 år, mange funksjonsfriske år som skal fylles med trygghet og mening.

Mange er dårlig forberedt på hva som kan møte dem den dagen lønn avløses av pensjon. Mange kjenner heller ikke sine rettigheter. Viktige områder å forberede seg på er økonomi, bosituasjon og tilhørende finansiering, arv og skifte, helse/omsorg og det mentale ved å avslutte yrkesliv og gå over til pensjonistlivet. Mange er opptatt av hva er en god aldring. «Kloke hoder» hevder at livet forandrer seg 80 prosent når man går ut av yrkeslivet og inn i pensjonistenes rekker. Seniorene (de 55 år pluss) utgjør 1,6 millioner (30 prosent av befolkningen) og vil øke i årene fremover. Pensjonistene utgjør èn million (19 prosent).

Vær forberedt 

Gjennom Seniorkraftprogrammet informerer Senior Norge om viktigheten av, på hvilke områder og hvordan forberede en god senlivsfase. Vi informerer om seniorenes, pensjonistenes og deres pårørendes rettigheter, og gir svar på viktige spørsmål man møter i denne livsfasen. Ubehageligheter kan oppstå når verdier skal fordeles via livsdisposisjoner eller arv. Utfordringer oppstår også hvis en i levende live ikke lenger kan skjøtte sin økonomi, ta vare på sine verdier og må ha hjelp. Man kan brått bli alvorlig syk, kognitivt svekket og trenger hjelp hjemme eller på sykehjem. Hvem skal da ta hånd om økonomien? På det økonomiske området bør man kjenne til pensjonssystemet, seniorboliger og tilhørende finansiering.

Planlegg tidlig

Temaet «The Power og Getting Older» og gleden ved å eldes med innhold og verdighet, samt kunne bidra konstruktivt til samfunnet i godt voksen alder er også viktig. Målgrupper er myndigheter, næringsliv og den enkelte. I det offentlige treffer vi politikere og ledere i tilsyn og direktorater. I næringslivet treffer vi samfunnsbevisste bedriftsledere, senioransatte og tidligere ansatte. Det er viktig å planlegge sin økonomi og bosituasjon tidlig, sikre seg og sine etterkommere juridisk, samt legge grunnlag for god fysisk og psykisk helse. Ekteskap og partnerskap oppløses i godt voksen alder, nye relasjoner inngås, og mange får både særkullsbarn og «bonusbarn» i tillegg til egne. To økonomier slås sammen til èn, uten at man har tenkt gjennom konsekvensene. Og det kan oppstå uønskede familiære situasjoner, mens mor, far, samboer eller ektefelle fortsatt er i live. De fleste av oss legger vårt økonomiske handlingsrom tidlig i livet. Ulikheter i helsesituasjonen starter også i tidlig alder og varer livet ut.

Av: Knut Chr. Høvik, Generalsekretær i Senior Norge

Neste artikkel