Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Seniorer er gull verdt!
De gylne årene

Seniorer er gull verdt!

Mange som i dag går ut i pensjon kan regne med å leve i ytterligere 25-30 år - eller sagt på en annen måte – rundt en tredjedel av livet fra pensjonsalderen inntreffer og frem til forventet dødsalder. Foto: Getty Images

Det blir stadig flere eldre i Norge. Vi lever lengre, er friskere og eldes med stadig bedre fysisk og mental helse. Mange som i dag går ut i pensjon kan regne med å leve i ytterligere 25-30 år – eller sagt på en annen måte – rundt en tredjedel av livet fra pensjonsalderen inntreffer og frem til forventet dødsalder. Dette er år som bør fylles med trygghet, trivsel, mening og innhold.

avatar

Knut Chr. Høvik

Generalsekretær i Senior Norge

Norge trenger flere varme hender i eldreomsorgen. Her kan seniorene i en større del av sin levetid bidra med frivillig engasjement. De kan også brukes som de ressurspersoner de er etter å ha gått ut av det ordinære arbeidslivet. Deltidsstillinger hvor livserfaring teller, for eksempel innen coaching og veiledning, er opplagte slike områder.

Undersøkelser viser at voksne arbeidstakere både leverer gode resultater og er «sultne» i yrkessammenheng. Undersøkelser ved Oxford Institute viser at selskaper med mangfold i arbeidsstyrken har høyere verdiskapning enn selskaper med kun yngre arbeidstagere.

Seniorkraft med ”superkrefter”

Seniorer over 60 år yter i dag en kjempeinnsats innen frivillig sektor tilsvarende cirka 50 000 årsverk, og som årlig verdsettes til cirka 25 milliarder kroner! Disse tallene inkluderer ikke verdien av den frivillige innsatsen seniorene gjør overfor personer de har nære relasjoner til. Denne innsatsen tilsvarer 110 000 årsverk, og sparer samfunnet årlig for bortimot 40 milliarder kroner!

Senior Norge har lansert begrepet Seniorkraft, hvor vi sprer budskapet om at det er kraftfullt å bli eldre. Vi eldre må derfor selv også engasjere oss og gjøre vårt for å fylle tilværelsen med mening og innhold. Samtidig må de som trenger pleie og omsorg tas godt vare på.

En vinneroppskrift

Vi er mange som har vokst opp med læresetningen om at «den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad». Men hvorfor er det slik? Hva skjer egentlig i kroppen? Og blir man beviselig lykkeligere av det å gjøre andre glade? Svaret er et ubetinget ja!

Moderne hjerneforskning viser at aktiviteten i hjernens belønningssystem øker når vi gjør noe bra for andre. Å gi av sin egen tid til andre, engasjere seg, eller gi oppmerksomhet til andre.

Rådet for psykisk helse har dette som én av fem veier til økt livskvalitet, det vil si en slags «fem om dagen» for et bedre liv:

  • Å knytte bånd til andre
  • Å være aktiv
  • Å være oppmerksom
  • Å fortsette å lære
  • Å gi

Og her kommer seniororganisasjoner og frivilligheten inn. De kobler folk sammen, gir tilhørighet og glede, og styrker nettverk og fellesskap. Kanskje lærer man også nye ting, eller man blir mer aktiv, både fysisk og mentalt. Og plutselig kan vi «huke av alle fem om dagen».   

Utdrag fra Senior Norges eldrepolitiske program. Finn ut mer her.

Av: Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Senior Norge

Next article