Hjem » Livet som senior » Samfunnet trenger aktive eldre
Eldres helse

Samfunnet trenger aktive eldre

Foto: Getty Images

Du har sikkert hørt det mange ganger før: Aktivitet fremmer god helse. Men jeg gjentar det likevel – og ikke nok med det; samfunnet trenger at vi er aktive samfunnsborgere, opp i høy alder. Det blir en vinn-vinn-situasjon – det gir god helse, og samtidig bidrar vi til at samfunnet både blir varmere og mer aldersvennlig.

Pensjonister legger ned mange timer hver dag og hver uke i organisert frivillig arbeid, beregnet i 2016 til en verdi av 25 milliarder kroner. Dette tallet har garantert ikke blitt lavere med årene. Tidsbruken blant pensjonister knyttet til formelt frivillig arbeid ble da anslått til om lag 13 800 årsverk, og om lag 32 000 årsverk innen uformelt frivillig arbeid, som det å hjelpe en nabo eller passe barnebarn. Så ja, vi trengs! Og det i seg selv er helsebringende.

Jan Davidsen

Jan Davidsen

Forbundsleder i Pensjonistforbundet

Bør synes og høres

En annen viktig grunn til at pensjonister absolutt bør være aktive er at vi dermed setter vårt preg på samfunnet, at vi både synes og høres, at vi blir lagt merke til og må lyttes til. Det jobber jeg med hver dag, gjennom mitt lederverv i Pensjonistforbundet, sammen med tusenvis av andre aktive pensjonister. Vi bryr oss om alt som angår alle som lever av pensjon i Norge: Medbestemmelse, økonomi, helse, trygghet, kultur – det å legge til rette for at alle får muligheten til å leve gode liv, hele livet.

Et aldersvennlig samfunn

Derfor er jeg også ekstra glad for anledningen til å representere landets pensjonister i Rådet for et aldersvennlig samfunn, under ledelse av den alltid like engasjerte Trude Drevland. Det gir muligheter, men er selvsagt også et ansvar. For hva betyr det egentlig at samfunnet er aldersvennlig? For deg, meg og alle andre? Tenk litt på det.

Jeg mener det handler om strødde fortauer vinterstid og tilgjengelig, tilrettelagt kollektivtransport, slik at alle som vil det, kan komme seg ut og rundt omkring. Universelt utformede løsninger, som kommer alle til gode, uansett alder og funksjonsnivå, i offentlige bygg, boliger som bygges, digitale løsninger og alt som er viktig for oss. Medbestemmelse, involvering og fravær av aldersdiskriminering. Det handler om helsetilbud når du trenger det og gode løsninger som gjør at du kan bo hjemme så lenge det er mulig. Opplæring i digitale løsninger og velferdsteknologi.

Alt dette må tas tak i på kommunalt nivå, der livene leves. Min bekymring er at alle de gode planer som legges og tanker som tenkes på
nasjonalt nivå, ikke blir realisert i kommunene, med begrunnelse i økonomi. Av den grunn er kommuneøkonomi en viktig sak for Pensjonist-forbundet.

Strekk ut en hånd!

At flere eldre tar sitt eget liv, er et sørgelig varsko – som må sees i sammenheng både med ensomhet og økonomiske utfordringer. I et samfunn der mange har det veldig bra, kan belastningen være ekstra stor for dem som sliter. Da påhviler det oss alle et ansvar å se hverandre, strekke ut en hånd der det trengs og vise raushet.

Jeg har valgt Pensjonistforbundet som min arena som pensjonist – fordi det er en organisasjon der solidaritet med de som har minst og trenger det mest, er fremtredende.

Gode tilbud for pensjonister

Å kunne bidra, bli sett, hørt og kunne medvirke i viktige samfunnsoppgaver og -prosesser er med på å gjøre livet godt. Derfor er vi opptatt av å skape gode tilbud i våre 750 lokale pensjonistforeninger landet over, med relevante kurstilbud, aktuelle debatter, foredrag og kulturinnslag, i tillegg til det viktige sosiale samværet. Vi setter aktuelle saker på dagsorden, og har laget temahefter som oppspill til diskusjon og samtaler om klima, likestilling og kultur – og flere temaer kommer! Dette er gode arenaer som styrker fellesskapet og motvirker ensomhet – og dermed bidrar til god helse.

Unge eldre deltar i mindre grad i frivillig arbeid enn generasjonen over dem. Vi vet at de kan være en kjemperessurs for andre, og vi oppfordrer alle pensjonister til å delta og bidra der det er mulig – også for sin egen helses skyld.

Av: Av Jan Davidsen, Forbundsleder i Pensjonistforbundet

Neste artikkel