Hjem » Livet som senior » Om å leve hele livet
De gylne årene

Om å leve hele livet

28. og 29. november arrangeres konferansen Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre, som handler om helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. Foto: Sabine van Erp/Pixabay

Du kjenner kanskje henne eller han, som nå begynner å komme godt opp i årene, og som frykter å måtte flytte hjemmefra fordi helsen ikke lenger holder?

avatar

Svend Lyngli

Ergoterapeut, Jobbaktiv

Jo eldre vi blir, jo nærmere kommer vi det punktet der vi må planlegge for alderdommen. Frykten mange har er at vi ikke lenger har kontroll over eget liv, men tvinges til å overlate egen skjebne i andre hender. Historiene er mange om gamle mor eller far, som for all del ønsker å fortsette å bo hjemme, men som ikke lenger har – eller får – denne muligheten.

Helse, velferd og kultur

Konferansearrangøren Jobbaktiv har en kanskje noe uvanlig samling ansatte. Både våre konferansebyggere og markedsansatte har helsefaglige bakgrunn.

– I slutten av november, den 28. og 29. arrangerer vi konferansen Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre, som handler om helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur, opplyser ergoterapeut og konferansebygger Knut Ivar Aarstein.

– Vi ser et stort behov for å samle de gode erfaringene om spesielt forebyggende helsearbeid rettet mot eldre. Dette handler først og fremst om å skape en best mulig alderdom for våre eldste. Det handler også om å skape en felles forståelse mellom det offentlige og samfunnsborgerne om at det er godt, både for enkeltmennesket og for kommunebudsjettene å jobbe grundig og målrettet med forebygging, mener Aarstein.

avatar

Knut Ivar Aarstein

Ergoterapeut, Jobbaktiv

Meningsfull aktivitet

På konferansen samles det ressurser fra blant annet Helsedirektoratet, ulike forskermiljøer, samt en rekke dyktige fagarbeidere fra eldreomsorgen, for å dele kunnskap og erfaringer.

– Selv gleder jeg meg spesielt til å høre innlegg om hvordan spesielt utkantkommuner kan og bør legge til rette for meningsfull aktivitet og sosiale relasjoner, som er en lovhjemlet oppgave, sier Aarstein.

Blant mange spennende foredragsholder trekker Aarstein frem fyrverkeriet Trude Drevland, som leder det det nyoppstartede «Rådet for et aldersvennlig Norge». Rådet har som mål at eldre mennesker skal delta og bruke sine evner slik de selv ønsker. Hvilket fokus har de, hva prioriterer de høyest, og hva må samfunnet, kommunene og de som blir eldre selv forberede seg på?

Om Jobbaktivhttps://www.jobbaktiv.no/om-oss/
Øvrige arrangement: https://www.jobbaktiv.no/arrangementer/

Av Svend Lyngli, Ergoterapeut, Jobb Aktiv

Neste artikkel