Hjem » Livet som senior » Kolspasienter som får riktig behandling står bedre rustet til å møte Covid-19
Sponset

Kolspasienter er blant risikogruppene som kan bli alvorlig syke dersom de blir smittet av koronaviruset, så hvordan bør de forholde seg? Vi spurte spesialist i almennmedisin, Kristan Jong Høines om råd.

I starten av pandemien var det mange kolspasienter som holdt seg unna fastlegekontorene av frykt for å pådra seg smitte. Andre ville ikke belaste fastlegen akkurat da. De tenkte at legene hadde mange andre og viktigere oppgaver knyttet til pandemien.

– Nå ser vi at flere kommer, og det er bra. Det er spesielt viktig for de som har kronisk sykdom å sørge for at de blir så godt behandlet som mulig. Dersom kolsen forverrer seg vil pasientene ha et dårligere utgangspunkt hvis de blir koronasmittet. For å unngå forverring bør de derfor ha konsultasjoner med legen sin, forklarer Høines som er lege på Tananger legesenter på Sola.

Kristan Jong Høines

Spesialist i almennmedisin og lege på Tananger legesenter på Sola

– I den situasjonen vi er i nå bør fastlegene ideelt sett identifisere de kolspasientene som ikke har hatt oppfølging på en stund, og kalle dem inn til konsultasjon hvis de har mulighet til det, fortsetter han.

Mange tiltak begrenser smittefaren

Alle legekontorer har fått grundig veiledning om hvordan de skal organisere kontorene for å redusere mulighetene for å få smitte inn i kontoret, og for å unngå å smitte pasienter som oppsøker dem.

Fastlegene benytter også telefonkonsultasjoner, foretar e-konsultasjon eller konsultasjoner per video hvis det er mulig, for å redusere smitterisikoen.

– Men selv om det er pandemi i samfunnet, er det samtidig viktig at vi får målt lungefunksjonen. Noen ganger har vi også behov for å lytte på pasientene, og slike ting får vi ikke gjort elektronisk, så til tross for at vi har gode hjelpemidler kan de ikke erstatte alle fysiske konsultasjoner, sier Høines.

Han forteller at erfaringene ved bruk av video er litt delte. Legene kan ha nytte av levende bilder, for eksempel når de vil observere hvordan pasientene puster og hvordan de bruker medisinene sine, men i mange tilfeller kan konsultasjoner over telefon, og e-konsultasjoner, fungere like godt. Det har også vært noen tekniske problemer hvor linjene hakker eller bildene fryser.

– Noen pasienter har hatt litt utfordringer med å få det tekniske til å fungere, men samtidig er jeg også imponert over hvor mange som faktisk klarer å ta i bruk de elektroniske hjelpemidlene. Videokonsultasjon er jo dessuten også et fantastisk godt hjelpemiddel for pasienter som av ulike årsaker har problemer med å komme seg til legen.

Boehringer Ingelheim har mer enn 90 års erfaring  med  forskning og utvikling av legemidler brukt til behandling  av luftveislidelser.

Pusteprøver

I starten av pandemien trodde man at koronaviruset spredde seg gjennom luft, men sjansen for å bli smittet på denne måten mener man nå er ganske liten.

– Det er også gjort vurderinger som viser at det å ta en pusteprøve ikke er spesielt smitteførende. Å ha en pasient som er smittet av Covid-19 på legekontoret er et stort problem om vedkommende utfører pusteprøve eller ikke. Hvis det er en medisinsk grunn til å foreta en pusteprøve,  bør prøven gjennomføres også i den tiden vi er inne i nå. Ikke minst for å avdekke at pasientene har en optimal forebyggende behandling, tilføyer han.

Råd til kolspasienter

– Vi anbefaler alle å komme seg ut i frisk luft og få litt mosjon. Muligheten for å bli smittet utendørs, hvis vi følger de generelle smittevernsanbefalingene, og holder en meters avstand, er ekstremt liten. Så kom dere ut og forsøk å leve så normalt som mulig, til tross for pandemien. For de aller fleste kommer dette til å gå bra, og derfor er det viktig at ikke angsten får ta overhånd. Da får man det bare mye verre.

– Det er også veldig viktig at alle kommer til de kontrollene som fastlegene mener de bør ha slik at de får fulgt opp sykdommen sin. Hvis en kolspasient først skulle være så uheldig å få Covid-19, står de mye bedre rustet hvis sykdommen er så godt kontrollert som mulig, avslutter Høines.

Fakta om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim har mer enn 90 års erfaring  med  forskning og utvikling av legemidler brukt til behandling  av luftveislidelser.  De har vært ledende i utviklingen av legemidler som idag brukes til behandlingen av  bl.a astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), idiopatisk pulmonalfibrose (IPF) og lungekreft.

Les mer på www.boehringeringelheim.no/kols

Av: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel