Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Hvem er gravferdstaleren?
Gravferd

Hvem er gravferdstaleren?

Mann trøster kone etter begravelse
Mann trøster kone etter begravelse
Foto: Getty Images

Stadig flere ønsker en gravferd uten religiøse innslag. Human-Etisk Forbund har bistått med slike seremonier over hele landet i mange tiår allerede. Men hva skjer egentlig i en slik seremoni, og hvem er gravferdstaleren?

Alle gravferdstalere i Human-Etisk Forbund er frivillige og bruker sin fritid på gravferdsoppdragene. For å bli gravferdstaler må man være medlem. Gjennom kursing, sertifisering og en personlig mentorordning lærer gravferdstalerne hvordan en seremoni planlegges og gjennomføres. I tillegg lærer de hvordan de møter mennesker i dyp sorg. Det er mange forskjellige grunner til at folk vil bli gravferdstalere, men felles for alle er engasjement for verdige gravferder i tråd med avdødes livssyn.

En verdig minnestund

En Humanistisk minnestund er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Det betyr på et allmennmenneskelig grunnlag med fokus på avdødes liv og situasjonen for de pårørende. Seremoniens form og innhold bestemmes av de pårørende og i samarbeid med gravferdstaleren. Gravferdstaleren hjelper pårørende med å skape en vakker seremoni med elementer som musikk, minnetale, dikt og minneord.

Et egnet, verdig og nøytralt seremonirom er viktig for opplevelsen av en ikke-religiøs seremoni. Her har vi dessverre ikke kommet veldig langt i Norge. Mange kommuner er fortsatt uten egnede seremonirom for ikke-religiøse seremonier. Human-Etisk Forbund jobber for at kommunene skal ha gode og store nok livssynsnøytrale seremonilokaler til hele befolkningen.

Kisteseremoni på bildet til venstre. Gravferdstaleren fremfører minnetalen. Personlige effekter på kisten. Bildet til høyre viser senking av en urne i urnegraven. Foto: Bjørn Molstad/HEF

Ingen gravlegges utenfor kirkegården

Noen er bekymret for om de blir gravlagt hvis de ikke er medlem av Den norske kirke og hvor de blir gravlagt. Det er nedfelt i norsk lov at alle borgere skal kunne gravlegges på en offentlig gravplass (kirkegården). Ingen gravlegges utenfor kirkegården. Det finnes ingen humanistiske gravplasser i Norge. De pårørende bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på, og har rett til gratis gravlegging i avdødes siste bostedskommune. Askespredning er et alternativ til gravlegging og det må søkes til Fylkesmannen. Det er mulig å søke for egen del, men pårørende kan også søke hvis avdøde uttrykte ønske om askespredning.

Vil du bli gravferdstaler?

Retten til en gravferd i tråd med ens livssyn er forankret i gravferdsloven. For at Human-Etisk Forbund skal kunne tilby Humanistisk gravferd over hele landet er vi avhengige av våre frivillige gravferdstalere. Det politiske arbeidet for egnede seremonirom er viktig for Human-Etisk Forbund, men enda viktigere er det daglige arbeidet våre gravferdstalere gjør i møte med pårørende og i seremoniene.

Human-Etisk Forbund er alltid på jakt etter egnede gravferdstalere. Svært mange av våre gravferdstalere er pensjonister. En godt voksen gravferdstaler har ofte både den livserfaringen som skal til for å kunne møte mennesker i sorg, og tid til å ta på seg en slik viktig oppgave. Hvis du, eller noen du kjenner, kunne egne seg som gravferdstaler vil vi gjerne høre fra deg. Du kan lese mer om Humanistisk gravferd på human.no. Der finner du også kontaktinformasjon til våre kontorer i hele landet.

Av Vinjar Tufte, seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund

Next article