Hjem » Livet som senior » – Dette er noe kommunene bare må gå i gang med
Sponset

Roboter for medisinutdeling gir brukere av kommunale tjenester riktig medisin til riktig tid. Erfaringene fra Stavanger viser at dette er noe andre kommuner også bør gå i gang med.

– Brukere som surrer med medisinene kan jo gjerne ta sovemedisin til frokost, sier Bjarte Bøe. Han er spesialrådgiver i Stavanger kommune.

Og riktig medisin til riktig tid er helt essensielt ved mange helsetilstander: – Vi bruker Evondos også i bofellesskap, og innen rus- og psykiatritjenesten, fortsetter Bøe.

Bjarte Bøe

Spesialrådgiver i Stavanger kommune

Allerede i 2017 startet Stavanger kommune utprøvingen av medisineringsrobotene fra Evondos. Nå har de 187 roboter plassert hjemme hos brukere, som per 14.09.21 har levert ut 365 000 medisindoser.

Alle disse medisindosene er delt ut automatisk. Roboten minner brukeren om å ta riktig medisin til riktig tid, og deler ut riktig dose. Om brukeren glemmer å ta medisinen, får helsepersonell varsling.

Dette fungerer spesielt godt for eldre brukere som ønsker å leve selvstendig i egen bolig.

Bøe råder andre kommuner som vil prøve ut dette til ikke å bruke for mye tid og ressurser på planlegging og overordnede vurderinger.
– Bare gå i gang, få det ut til brukerne. Det er liten risiko, og de økonomiske og personalmessige fordelene blir synlige i praksis.

Gir helsegevinst

Kim Tollefsen er sykepleier i hjemmebaserte tjenester fra Stavanger kommune. Han forteller at medisiner som tidligere skulle gis til gitte tider la sterke føringer for arbeidet hans.

– Robotene fra Evondos gir meg vesentlig mindre stress i hverdagen. Vi slipper å bruke mye tid på kjøring og utdeling. Tidligere var vi jo ofte rene medisintaxier, sier Tollefsen.

Kim Tollefsen

Sykepleier i Stavanger Kommune

I tillegg ser han at riktig medisin til riktig tid gir pasientene en helsegevinst.

Evondos gjør pasientene mer selvstendige. De fleste vil jo klare seg selv, og ikke være avhengig av at vi kommer med medisiner flere ganger daglig. 

Tid til pasienter

For Kim Tollefsen er det viktig med tid til å snakke med pasientene.

For å sikre at teknologien virker til enhver tid har Evondos 24-timers kundeservice, og robotene er koblet opp mot en sentral som registrerer all statistikk.

Det viktigste for Kim Tollefsen er at dette fungerer i praksis.

– Vi opplever få feilmeldinger og alarmer fra robotene. Det gir oss tid til å prioritere andre oppgaver, sier han.

99,5 prosent medisiner til riktig tid

– Driftssikkerhet og enkel betjening har vært helt vesentlig for oss i utviklingen av Evondos, sier Anette Landsverk Sæther. Hun er sykepleier, og nå teamleder for kundeopplæring og oppfølging hos Evondos.

Hun forteller at det er viktig for Evondos med tett oppfølging av kundene, også etter at løsningen er tatt i bruk av kommunene.

– Vi er opptatt av tett dialog med kundene, og gjør kontinuerlig forbedringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommune og brukere. 

Anette Landsverk Sæthe

Sykepleier og leder teamet for kundeoppfølging hos Evondos

Robotene fra Evondos har pr. 06.04.21 utlevert mer enn 12,5 millioner medisindoser i Norden. 99,5 prosent av disse er utlevert til riktig tid.

– Dette viser jo at systemet funger, sier Sæther.

– Ikke engang å trekke ut kontakten vil stoppe roboten i å levere ut medisiner til riktig tid. Ved strømbrudd vil nemlig et backup batteri sørge for driften, samtidig som den kommunale tjenesten blir varslet.

Fordel med tidlig innsats

Hvem som skal få tilbud om Evondos i Stavanger, kartlegges av kommunen.

– Den viktigste forutsetningen er at pasientene er innstilt på å ta medisinene selv. Så sant den viljen er der, vil de aller fleste bli trygg på den nye hjelperen sin etter å ha prøvd ut roboten i to – tre uker, sier Sæther.

Erfaringen fra Stavanger kommune er at det lønner seg å innføre Evondos tidlig i et pasientløp, spesielt for eldre pasienter.

– Det er en fordel å la eldre brukere venne seg til teknologien før evner og sanser blir redusert. Da takler de overgangene bedre når helsesituasjonen blir slik at de i perioder veksler mellom opphold på sykehus, sykehjem og egen bolig, avslutter Kim Tollefsen.

Les mer på evondos.no.

Tekst: Evondos

Neste artikkel