Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Det skal så lite til
Livet som senior

Det skal så lite til

Infografikk: Skadeforebyggende forum

Små marginer kan gjøre stor forskjell. Noen ganger går det godt, andre ganger er ulykken ute.

Vi rammes av skader og ulykker i alle aldre. Men konsekvensene blir ofte mer alvorlige jo eldre vi blir.

Synet blir dårligere, hørselen svekkes, og reaksjonsevnen reduseres. Vi mister muskelstyrke og noen får problem med balansen. Dette hører alderen til og gjør at eldre oftere rammes av skader og ulykker.

Fallulykker 

De fleste skader skjer hjemme i egen bolig og i nærmiljøet. Heldigvis kan fall og andre ulykker forebygges, ofte med enkle tiltak.

Langt flere dør i fallulykker enn i trafikk-, brann-, drukning- og arbeidsulykker til sammen. Vi vet at en av tre over 65 år, og annenhver person over 80 år opplever minst en fallepisode per år.  Fallulykkene kan lede til hoftebrudd – og det skjer så altfor ofte. Faktisk så ofte som en gang pr time, døgnet rundt – året rundt.

Med rundt 9.000 hoftebrudd per år har Norge en uønsket førsteplass. Dette er noe vi kan – og bør- gjøre noe med. Vi vet en god del om hvordan hoftebrudd kan forebygges. Og som med annen forebygging handler det om innsats over tid.

Forebygging er viktig

Fysisk aktivitet, spesielt styrke- og balanseøvelser, bidrar til å forebygge fall. Trygge boliger der snublefeller er ryddet vekk og der støttehåndtak, anti skli og trappegelender er på plass, minker risikoen. Så enkle tiltak som gode sko, riktig belysning og sandstrøing på yttertrappen betyr mye. Og gjerne brodder vinterstid. Oppfølgning av bruddskader og screening for osteoporose er andre viktige tiltak. Medisinlisten bør også gjennomgås jevnlig.

Skadeforebyggende forum har utviklet nettstedet, fallbarometer.no,  som gir informasjon om antall hoftebrudd i norske kommuner, kostnadene og forebyggingsmuligheter. Vi håper den vil bidra til økt oppmerksomhet på fallskader.

«I språket er det bare én bokstav som skiller mellom lykke og ulykke. I livet enda mindre», sier Hans Børli.  Ta deg tid til litt risikorydding hjemme hos deg selv, og hos dem du er glad i. En enkel sikkerhetssjekk i hjemmet kan bidra til en tryggere hverdag. Det er så lite som skal til.

Av Eva Jakobson Vaagland, Daglig leder i Skadeforebyggende forum

Next article