Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Denne alarmen skaper ekstra trygghet i eget hjem
Sponset

Steinar Bredesen har drevet med produktutvikling i 25 år. En nordisk konkurranse i regi av Nordisk råd gjorde at han endte opp som utvikler av denne trygghetsalarmen. Den er nå i bruk over hele landet. 

Trygghet er et stikkord for Numa AS. Bedriften utvikler og produserer boligalarmer og trygghetsalarmer med direkte varsling til mobiltelefon, og har 20 års erfaring innen produktutvikling, salg og markedsføring. Et av de nyeste produktene deres er en trygghetsalarm utviklet av Numas entreprenør og produktutvikler Steinar Bredesen.

Steinar Bredesen

Entreprenør og produktutvikler i Numa AS

Nordisk konkurranse

At Bredesen endte opp som utvikler av en alarm som skal gjøre det tryggere for eldre bo hjemme, lå ikke nødvendigvis i kortene. Da Oslo kommune inviterte ham til å delta i innovasjonsprosjektet Nordic independent living Challenge i regi av Nordisk Råd, fattet han imidlertid raskt interesse. 

Konkurransen ble arrangert som et samarbeid mellom de fem nordiske land, og deltagerne skulle utvikle velferdsteknologi med henblikk på at folk skal kunne bo lenger hjemme. 

– Dette er jo gunstig både fordi det belaster samfunnet mindre, og fordi de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Det var i alt 413 deltagere i konkurransen, som gikk over et helt år, sier han. 

I løpet av dette året utviklet Bredesen en trygghetsalarm, og med denne kom han på delt fjerde plass i konkurransen.

Norskutviklet trygghetsalarm som åpner for direkte kommunikasjon mellom bruker,  pårørende eller hjemmesykepleier. Les mer her!

Kommuner og private

I dag er trygghetsalarmen installert hos mange brukere i Norge. 

– Det er ikke tenkt at alarmen skal erstatte trygghetsalarmen til kommunene, for mange eldre har behov for at det kommer sykepleiere og hjelpepleiere innom flere ganger i døgnet. For andre er imidlertid dette et godt alternativ, sier han. 

Hovedforskjellen er at alarmen til Numa kan varsle hvem som helst. Det kan for eksempel være hjemmesykepleien, de pårørende eller en kombinasjon av disse. 

– Jeg har både kommuner og private på kundelisten, men de fleste er private, sier Bredesen. 

Tre mobilnumre kan være knyttet til alarmen, slik at de ringes opp hvis alarmen går, og den er enkel å bruke.

Varsler pårørende

Bredesen forteller at veldig mange velger at alarmen først skal gå hos de pårørende. 

– De er ikke så pleietrengende at de trenger hjemmesykepleien, men ønsker sikkerheten det gir at noen får beskjed hvis de for eksempel faller. De fleste skaffer seg ikke alarm før de har hatt en slik opplevelse, og da gir det en trygghet at de vet at de ikke blir liggende uten å få tak i hjelp hvis det skjer igjen, sier han. 

Han tror det for mange er aller viktigst å få varslet barn, barnebarn eller andre pårørende dersom noe skjer. De kan da enkelt vurdere hva som må gjøres videre. 

– Da kan de pårørende basert på alvorlighetsgrad enten bistå brukeren selv eller varsle hjemmesykepleie eller legevakt om situasjonen er mer alvorlig, sier han.

Rundt halsen

Trygghetsalarmen til Numa har toveis kommunikasjon. Det innebærer at brukeren kan ha en dialog med den som varsles når han eller hun trykker på alarmen. 

– Da kan de selv fortelle hva som er problemet, og hvis pårørende ikke får svar i andre enden, kan de raskt ringe til ambulansen, sier han. 

Alarmen består av en sentralenhet samt en knapp som enten kan festes rundt halsen eller håndleddet. Alarmen kan for øvrig også kobles opp mot røykvarslere, slik at pårørende også blir varslet ved en eventuell røykutvikling eller brann. Det er lite hjelp i en røykvarsler som bare varsler lokalt, sier Bredesen. 

En annen grunn til at noen velger løsningen fra Numa er ifølge Bredesen at det økonomisk sett kan være lønnsomt. Mens kommunenes alarmer har en fast månedlig kostnad basert på inntekten til brukeren, har Numas en fast engangsutgift og en lavere kostnad i måneden.

Numa ® TA10 Trygghetsalarm er et innovativt og svært nyttig produkt for eldre og pleietrengende som bor alene.

Tekst: Katrine Andreassen

Next article