Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Aktivitet fremmer helse!
De gylne årene

Aktivitet fremmer helse!

Bruk gjerne Pensjonistforbundet som et verktøy for din aktivitet, og ha en fin og aktiv høst! Foto: Getty Images

De fleste av oss er så heldige å bli stadig eldre, og holder oss også friske stadig lenger. Det gir muligheter tidligere generasjoner ikke hadde, til å nyte livet opp i høy alder.

avatar

Jan Davidsen

Forbundsleder Pensjonistforbundet

Dagens 70-åringer er ofte uforskammet spreke – og det er ingen grunn til å grue seg til å bli pensjonist! Vi ser stadig flere eksempler på at mange vegrer seg for å kalle seg pensjonist, og ser på det som noe negativt, kanskje til og med skambelagt. Det synes vi i Pensjonistforbundet er både trist og merkelig.

En ny fase

Å være pensjonist er en hedersbetegnelse! Det betyr at du har gjort en innsats, at du er kunnskapsrik – og at du har nådd en viss alder, som gjør at livet har gått over i en ny og spennende fase.

Det betyr ikke at du er ute av spill, unyttig og uvirksom. For hva skulle Norge ha gjort uten pensjonistene? Pensjonister bidrar med 27 milliarder kroner hvert år i frivillig arbeid. I tillegg kommer alt det som gjøres uten at det går inn i noe regnskap: Pass av barnebarn, pleie av nære slektninger, hjelp og tjenester til venner og bekjente.  Mange pensjonister har overskudd, energi og omsorg, og bidrar til at hjulene går rundt i samfunnet.

Går glipp av viktig erfaring

På vegne av Pensjonistforbundet gjennomførte IPSOS før sommeren en undersøkelse om nordmenns holdninger til eldre. Der svarer mer enn halvparten at de mener det er for få alderspensjonister med i samfunnsdebatten. Det betyr at eldre bør ønskes velkommen til å engasjere seg.

Vi har nettopp lagt bak oss et kommune- og fylkesvalg, der mange eldre brukte stemmeretten, men dessverre fortsatt er sørgelig underrepresentert i folkevalgte organer. Kunnskapen forsvinner ikke selv om man passerer pensjonsalder, og vi mener at samfunnet går glipp av viktig erfaring og kompetanse ved å ikke få eldre inn i viktige posisjoner.

Møteplass for eldre

Å kunne bidra, bli sett, hørt og kunne medvirke i viktige samfunnsoppgaver og -prosesser er med på å gjøre livet godt. Derfor er vi opptatt av å skape gode tilbud i våre 750 lokale pensjonistforeninger landet over, med relevante kurstilbud, aktuelle debatter, foredrag og kultur, i tillegg til det viktige sosiale samværet. Det som er viktig er at den enkelte selv kan velge sine aktiviteter.

Mange som går av med pensjon har et nettverk, venner, arbeidskamerater, familie. Dette endrer seg med stigende alder, og man må skape nye møteplasser for å ha et sosialt liv. Morgendagens aktivitetssenter har vært et av Pensjonistforbundets viktigste satsingsområder i mange år, og er nå også en del av strategien til regjeringens reform «Leve hele livet». Vi mener at alle kommuner bør ha et moderne aktivitetssenter med et mangfold av tilbud og på tvers av generasjoner. På sentrene skal offentlige etater, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og ulike private tilbydere samhandle med kommunens eldre om å utvikle en god og fremtidsrettet møteplass for eldre.

Aldersvennlig samfunn

I valgkampen utfordret vi kommune- og fylkespolitikerne på hva de legger i begrepet et aldersvennlig samfunn og hva de ser som viktig for å få det til. Vi er spente på hva som vil skje i kommunene og fylkene de neste fire årene, hvordan reformen «Leve hele livet» vil utformes og realiseres, og ikke minst hvilken posisjon eldrerådene vil få i dette arbeidet. 

God eldrepolitikk handler om mye mer enn omsorg, det handler om kommunal planlegging, hvilken type boliger som bygges, universell utforming, aktivitetsmuligheter, transport og tilgjengelige møteplasser. Som medlem av det regjeringsoppnevnte Råd for et aldersvennlig Norge skal vi i Pensjonistforbundet gjøre vårt til å påvirke samfunnet i riktig retning, slik at vi får et aldersvennlig samfunn som tilrettelegges slik at alle får muligheter til å leve gode, aktive liv – hele livet.

En god ressurs

Unge eldre deltar i mindre grad i frivillig arbeid enn generasjonen over dem. Vi vet at de kan være en kjemperessurs for andre, og vi oppfordrer alle til å delta og bidra der det er mulig – også for sin egen helses skyld. Bruk gjerne Pensjonistforbundet som et verktøy for din aktivitet, og ha en fin og aktiv høst!

Av Jan Davidsen, Forbundsleder Pensjonistforbundet

Next article