Hjem » Livet som senior » Advokatens tips til kjøp av eiendom i utlandet
Bolig i utlandet

Advokatens tips til kjøp av eiendom i utlandet

Italia
Italia
De fleste trenger advokathjelp med spesialkompetanse på utenlandskjøp. Foto: Getty Images

Av Advokat Terje Hensrud, Wahl-Larsen Advokatfirma

 Kjøp av bolig i utlandet er veldig annerledes enn i Norge. Mye av kontrollen som eiendomsmegler er pålagt å gjøre i Norge, er overlatt til deg selv.

 • Internasjonal dimensjon: Husk å ta høyde for to lands regler og skatteavtale.
 • Området/boligen: Sjekk alltid nøye både området, herunder reguleringsplan, og boligen, gjerne med hjelp av takstmann/arkitekt. Påbygg er ofte ikke byggemeldt, hvilket kan innebære problemer overfor myndigheter/redusert verdi ved videresalg.
 • Meglere/agenter: Vanlig med flere meglere/agenter på samme eiendom, men noen ganger med ulik utbudspris, så ofte lurt å sjekke litt før en tar kontakt med megler.
 • Budrunder: Budrunder er ikke vanlig, men det er vanlig med mottilbud/forhandling om pris.
 • Reservasjonskontrakt: Må også sjekkes nøye av advokat da den kan inneholde bindinger som påvirker innholdet av hovedkontrakten.
 • Hovedkontrakt: Detaljert kjøpekontrakt hvor kjøper gir garantier/du som kjøper kan komme deg ut av avtalen er viktig, det er i realiteten denne som bestemmer dine rettigheter – ikke etterfølgende overskjøting via Notar. Selgers eller meglers kontraktsforslag er ofte ubalansert i selgers favør.
 • Underdeklarering av kjøpesum i skjøtet/for høy verdi på inventar: Var mer vanlig før. Bør unngås både fordi det er ulovlig og kan gi høyere gevinstbeskatning ved videresalg.
 • Bruktkjøp: Ofte kreves det forskudd som betales rett til selger. Kan innebære risiko. Da må kontrakten være god, eventuelt forskudd unngås/minimaliseres.
 • Nykjøp: Hvis det er betalt forskudd til en entreprenør som går konkurs, taper man ofte pengene. Krev bankgaranti for innbetalte forskudd.
 • Oppgjør: Vanligvis en notar med begrenset undersøkelsesplikt som gjennomfører overdragelsen, hvor betaling ofte skjer med sjekker samtidig som hjemmel overføres. Innholdet av kontrakten derfor ekstra viktig.
 • Arveavgift: Planlegg smart. Ta hensyn til arveavgiften i utlandet. Lån med sikkerhet i utenlandsboligen, kan redusere avgiften.
 • Skatt: Alltid selvangivelsesplikt til det landet hvor boligen ligger. Sjekk hvor eventuell utleieinntekt skal innberettes – som regel er det lokalt og i Norge.
 • Skattemessig emigrasjon: Innebærer utfordringer og tar tid – må planlegges.
 • Firmahytte: Norske skatteregler åpner for kjøp av firmahytte i utlandet – en mulighet som flere og flere firmaer benytter seg av.
 • Arv/skifte: Hvordan skal man eie – alene, eller sammen med ektefelle/samboer/barn? Vær klar over at uskifteordning oftest ikke eksisterer i utlandet, og at med et testamente kan du delvis overstyre lokale lovregler – hvilket også kan forenkle gjennomføringen av skiftet.
 • Advokathjelp: De fleste trenger advokathjelp med spesialkompetanse på utenlandskjøp/den internasjonale dimensjonen. Ikke fortvil, alt kan kontrolleres og kjøpet kan gjennomføres gjennom fullmakter utstedt i Norge.

Neste artikkel