Skip to main content
Hjem » Våre barn og unge » 15 tiltak for en bedre inkludering i klasserommet
skole

15 tiltak for en bedre inkludering i klasserommet

Martin Johannessen
Martin Johannessen
En bærebjelke i alt pedagogisk arbeid er at vi har et positivt elevsyn, sier lærer og blogger Martin Johannessen.

Foto: Lærerbloggen

På alle skoler er det elever med ulike utfordringer. Sett deg inn i hva det vil si å ha slike utfordringer. Du bør vite hva det vil si å være disponert for dyskalkuli og dysleksi, hva det er å være traumeutsatt bra og hvordan en traumesensitiv tilnærming er nyttig for alle, hva det innebærer å ha ADHD eller en autismespekterdiagnose.

Du må selvfølgelig også sette deg godt inn i enhver diagnose som dine elever måtte ha. Les artikler, les bøker, snakk med fagfolk, hør på podcaster, se filmer og gå på kurs både internt og eksternt.

Når du tar på deg inkluderingsbrillene ser du hvor viktig det er å styrke skolens kapasitet til å skape et fellesskap for elevene uavhengig av læreforskjeller og utfordringer. Det handler om å utvikle en skole der ansatte og elever opparbeider seg, og bruker kompetanse der respekt for forskjellighet, egenart og ulike kulturer gjelder. For å øke inkluderingen, må skolen kontinuerlig arbeide for å motvirke de ulike utstøtningsmekanismene som finnes i skolen. En forutsetning er at skolen må se forskjellighet og mangfold som en verdi og styrke. Begrepet normalitet må skiftes ut med begrepet forskjellighet.

Alle barn kan lære

Tilpasset opplæring er en plikt for skoleeier, ledelsen og de ansatte. Det innebærer at du må sørge for å ha et metodemangfold å velge i. Du må organisere klasserommet på en hensiktsmessig måte i nært samarbeid med assistenter og spesialpedagoger. Organiseringen må både være god for den enkelte og god for hele klassen.

Det er ingenting som heter svake elever. Alle barn har et læringspotensial. Det er vår jobb som lærere å finne ut hvor skoen trykker og hvordan vi kan hjelpe eleven til å bli den beste versjonen av seg selv.

Skal vi få den skolen vi ønsker oss og det samfunnet vi ønsker oss må vi få til dette nå. Politikerne vil ha flest mulig ut i arbeid. Skal vi lykkes med fremtidens skole må sørge for at ALLE barna får den utdannelsen de trenger!

«Alle er genier»

Alle er genier, men tvinger du en fisk til å klatre opp et tre, vil den føle seg som en idiot resten av livet.

For at elever skal være inkludert må de oppleve mestring og at de hører med til fellesskapet hver eneste dag. Vi mener dette er mulig å gjøre ved hjelp av disse tiltakene. Tiltakene er enkle å gjennomføre, men krever at du som lærer er villig til å gå i deg selv å se kritisk på egen praksis.

Et positivt syn på elevene

En bærebjelke i alt pedagogisk arbeid er at vi har et positivt elevsyn. At vi ser på elevene som positive og viktige bidragsytere til et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må vi inkludere alle elevene i undervisningen. Våre positive forventninger til elevene kan være med på å gi dem den motivasjonen de trenger i klasserommet.

Next article