Hjem » Snart voksen » De tryggeste yrkesvalgene for fremtiden
Snart voksen

De tryggeste yrkesvalgene for fremtiden

studenter
studenter
Foto: Pexels

Utover det å fullføre utdanningen sin, er det flere faktorer som avgjør hvorvidt man lykkes i arbeidslivet eller ikke. Å følge utviklingen kan være et godt tips, men skulle man likevel møte på hindringer, har NAV gode hjelpemidler.

Har dere noen råd til unge som skal søke høyere utdanning?

Vi tror det er viktig å velge noe man er interessert i og føler at man mestrer. Yrket sitt skal man gjerne ha i flere tiår. Man bør se litt på hvilke jobber man får etter endt utdanning og hvor lett det er å få jobb. Med andre ord, bruk både hodet og hjertet.

Et annet godt råd er at det er veldig viktig å fullføre utdanningen sin. De som ikke fullfører får gjerne større problemer på arbeidsmarkedet. Generelt har de som har fullført høyere utdanning lavere arbeidsledighet enn gjennomsnittet, selv om det kan være forskjeller mellom de ulike faggruppene.

Snakk med NAV om jobb i sosiale medier

For deg som er ung og nå står på dørterskelen foran utdanning og yrkesliv, har NAV en egen tjeneste i sosiale medier som heter NAV Jobblyst.

– Unge som har spørsmål om jobbsøking og utdanning kan snakke med NAV Jobblyst på Facebook eller Snapchat:

https://www.facebook.com/navjobblyst/

https://www.snapchat.com/add/navjobblyst

Vi er et tilbud til unge under 30 år som har falt utenfor skole eller arbeidslivet, eller som står i fare for å gjøre det. Her kan de få råd og veiledning til jobb- og skolespørsmål de måtte ha. NAV Jobblyst kan også gi deg veiledning til CV- og søknadsskriving.

Eksempler på hva NAV Jobblyst kan hjelpe deg med:

  • Du har du lyst på jobb, men vet ikke helt hvor du skal begynne.
  • Du lurer på hva som bør være med i CV-en din.
  • Tips til hvordan du skriver jobbsøknaden din.
  • Dette må du forberede deg på til jobbintervju.
  • Hva du kan ha rett på fra NAV, og hva NAV vil kreve av deg.
  • Du er skolelei og lurer på om det er lurt å finne på noe annet.

Mange unge jobbsøkere har lite formell kompetanse å vise til i en CV. Da prøver vi få de til å tenke kreativt rundt hva de kan føre opp. For eksempel om fritidsinteresser som idrett, det å enten være trener eller å spille dataspill har gitt de ferdigheter som kan være relevante for en jobb.

Hvilke typer yrker er det størst etterspørsel etter i dag?

Når det gjelder yrker som krever høyere utdanning, viser resultatene fra NAVs bedriftsundersøkelse at det i 2018 var størst mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere, systemanalytikere og -arkitekter og programvareutviklere. Dette har også vært tilfellet i tidligere undersøkelser.

NAVs tall på ledige stillinger hittil i år gjenspeiler dette. Der er det stor etterspørsel etter personer med yrkesbakgrunn innen helse-, pleie- og omsorgsfag, ingeniør- og ikt- fag, samt undervisning.

Hvilke yrker ser dere at nyutdannede sliter med å få jobb i?

Når vi ser på unge i alderen 20-29 år med høyere utdanning som er registrert som arbeidsledige i NAV, er det flere med utdanning innen humanistiske og estetiske fag, økonomiske og administrative fag, samt naturvitenskap, håndverk og tekniske fag. Flere av disse kan imidlertid fortsatt være studenter som søker jobb mens de er under utdanning, da statistikken ikke viser om utdanningen er fullført.

Arbeidsmarkedet er i stadig endring og det er vanskelig å si noe om hva som er den raskeste veien ut i arbeidslivet. Vi oppfordrer til å søke jobber i hele Norge ikke bare i nærområdet der man bor. Da øker man muligheten for å få drømmejobben.  

Hvilke bransjer tror dere vil bli mer og mer fremtredende i morgen?

Jobber innenfor helse og omsorg, lærer, og yrkesfag er det vi ser at vi kommer til å trenge i fremtiden. I tillegg er ingeniører og yrker innenfor fornybar energi og gjenvinning trygge utdanningsveier å gå.

Av Camilla Aaseth, fagansvarlig i NAV Jobblyst

Neste artikkel