Skip to main content
Hjem » Livet som senior » Tannhelse er også helse
Helse

Tannhelse er også helse

smil
smil
Foto: Getty Images

Av Kristin Ruud, kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet

God tannhelse reduserer smerte, forebygger sykdommer og motvirker sosial isolasjon.

Det største sosiale gapet i Norge finner vi i munnen. For det er en klar sammenheng mellom de som kan smile med flotte tenner når de kommer opp i årene, og de som holder hånden diskret foran munnen når de smiler. Sammenhengen heter økonomi. Har du god råd har du fine tenner. Så brutalt enkelt er det i Norge i dag. Stadig flere tar nå til orde for å innlemme tannhelse i egenandelsordningen vår. Vi i Pensjonistforbundet fremmet dette på nytt overfor regjeringen i forbindelse med drøftingene av prioriterte saker i statsbudsjettet for 2019. Egenandelstak på tannhelse er en viktig reform, mener Pensjonistforbundet.

En undersøkelse som Sentio gjorde blant befolkningen generelt, for Fagforbundet Ung i 2016, viser at 86 prosent ønsker tannhelse som en del av egenandelsordningen. Og 78 prosent sa seg villig til å betale mer i skatt for at tannhelse skal dekkes av egenandelsordningen. Mange unge unnlater å gå til tannlegen på grunn av økonomien. Og vi i Pensjonistforbundet vet at også mange eldre har problemer med å klare betale regningen fra tannlegen.

Det er ofte triste historier vi får høre. Om å måtte velge å trekke tenner og klare seg som best man kan eller tannbehandling uten bedøvelse. Noen går ikke til tannlegen, men lever med smerter i munnen. Ubehandlede infeksjoner er skadelig for andre organer. Munnhulen er en del av kroppen, derfor er det uforståelig at tannhelse ikke er en del av egenandelsordningen for helsetjenester.

Selv der det er underliggende sykdom som fører til problemer med tannhelsen, er det ikke gitt at du får dekket behandlingen på folketrygden. Egenandelstak II skal sikre at de som lider av eksempelvis periodontitt ikke skal betale mer enn 1 990 kroner i egenandel. Mange ender likevel med å betale mye for tannbehandlingen fordi tannleger og tannpleiere ikke er bundet av statlige takster. Pasienten må dermed betale mellomlegget mellom hva tannlegen krever og det folketrygden dekker.

Kristin Ruud

TANNHELSE: Tannhelse er langt mer enn tannpuss og hull i tennene. La oss utrydde det sosiale gapet og innføre egenandelstak på tannbehandling, sier Kristin Ruud. Foto: Pensjonistforbundet

Ulike modeller

Norge er på jumboplass i Norden når det gjelder offentlig finansiering av tannhelse. I Finland kan alle få tannbehandling hos offentlig tannlege. Men det er lange ventelister. Også Sverige og Danmark har bedre ordninger enn Norge.

På Stortinget er det bare SV som har vedtatt at tannhelse skal finansieres over folketrygden. Det er kostnadsberegnet til ti milliarder kroner i året. Men både Venstre og Arbeiderpartiet har hatt tenner inne i sine partiprogrammer, uten at de har valgt å være konkrete.

Samtidig vet vi at eldre som bor på sykehjem eller mottar hjemmesykepleie har rett til gratis tannbehandling hos offentlig tannlege, men bare et mindretall får oppfylt sin rett. Og kan du ikke komme til tannlegen eller tannpleieren, er det de som skal komme til pasienten. Det skjer i alt for liten grad i dag.

Hva vi vil

Pensjonistforbundet er opptatt av at tannhelse må inn i folketrygden, men vi har ikke landet på hvilken modell som er best. Det vi vet er at mange eldre sliter med lav inntekt og høye tannlegeregninger. Egenandelsordningen må dekke reelle kostnader til tannbehandling og omfatter flere grupper. Og de gruppene som allerede har rett til tannbehandling, som eldre på institusjon, må få oppfylt sin rett.

Tennene og munnhulen er en del av kroppen. Tannhelse er langt mer enn tannpuss og hull i tennene. La oss utrydde det sosiale gapet og innføre egenandelstak på tannbehandling.

Next article