Hjem » Gaming » Spill er fremtiden
dataspill

Spill er fremtiden

Gaming
Gaming

Tekst: Kaja Hench Dyrlie Foto: Unsplash

Norsk filministutt (NFI) er underlagt Kulturdepartementet, og er statens forvaltningsorgan på film- og spillområdet. NFI gir tilskudd til utvikling og lansering av norske spill, og kjøper også inn norske spill til bibliotekene rundt om i landet.

NFI kan gi tilskudd til utvikling av spill i alle sjangre, til alle plattformer og i alle størrelser. Felles for spillene som mottar tilskudd, er at de skal bidra til at barn og unge får tilgang til norske spill på norsk og samisk, og at de skal ha en høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet. Spillene kan – og det gjør også de fleste – gis ut på andre språk i tillegg til norsk.

Målet med tilskudd til utvikling og lansering av spill er at det skal lages et bredt og variert tilbud av norske spill som når ut til et stort publikum, både i Norge og i utlandet. Tilskuddene skal også bidra til en profesjonell bransje med sunn økonomi. NFI har blant annet gitt tilskudd til norske klassikere som Drømmefall, Among the Sleep og Owlboy, og spill om Pippi Langstrømpe, Blåfjell og Kaptein Sabeltann.

Kompetanse og originalitet

NFI har tre søknadsrunder i året til utvikling, og løpende behandling av søknader til lansering av spill. Det kommer inn mellom 100 og 120 søknader om utviklingstilskudd hvert år, og av disse mottar rundt 30 spill tilskudd. Det har de siste årene vært gitt utviklingstilskudd på rundt 20 millioner i året. I tillegg kommer det tilskudd til lansering, stipend til å delta på kurs i utland og bibliotekenes innkjøpsordning.

Søknadene blir vurdert ut fra en rekke forskjellige kriterier, men viktigst er en god og original idé, og at selskapet som søker har kompetanse til å gjennomføre prosjektet fram til ferdig spill. De sterkeste søknadene blir plukket ut til å presentere prosjektet sitt for et panel bestående av tre personer som gjør en vurdering og til slutt en anbefaling av hvilke prosjekter som prioriteres.

For å motta tilskudd må man være et registrert aksjeselskap, og kunne dokumentere at man har kompetanse innen feltet, altså erfaring fra, eller utdanning innen, spillutvikling.  Det er også krav til at selskapet har annen privat finansiering av prosjektet på minimum 25 prosent.

Stadig høyere kvalitet

Sammen med en økende søknadspågang, opplever vi også at kvaliteten på søknadene stadig blir høyere, og dermed blir konkurransen om midlene tøffere. Bransjen i Norge er fremdeles liten, men har hatt en voldsom økning de siste årene. Det er i dag godt over 100 selskaper som jobber med spillutvikling i en eller annen form. Norske spillutviklere omsetter for cirka 350 millioner kroner i året, men potensialet er mye større. Kompetansen i bransjen er høy, og gjennom både erfaring og flere samarbeidsprosjekter som Spill ut i verden-programmet, er spillbransjen i en særstilling når det kommer til samarbeid og utveksling av erfaringer og kompetanse mellom selskapene.

Satser internasjonalt

Den norske spillbransjen har 90 prosent av sin omsetning i det internasjonale markedet, og kompetanse på marked og internasjonalt nettverk er derfor veldig viktig. NFI gir tilskudd til å delta på ulike internasjonale eventer, som Game Developers Conference i San Francisco, tyske GamesCom og Tokyo Game Show.

Vi har i 2018 en egen internasjonal spillsatsing på totalt fem millioner. Fra denne satsningen er det gitt tilskudd til 12 selskaper for å jobbe med internasjonalt arbeid med sine prosjekter.

Neste artikkel