Hjem » Gaming » På tide å ta dataspill på alvor
dataspill

På tide å ta dataspill på alvor

Gaming
Gaming

Spill er kunst og kultur. Det er underholdning og det er næring, pedagogikk og ferdigheter. Gjennom spill bygger vi fellesskap på tvers av landegrenser og sosiale skiller. For noen er spill å skru på verden, og for andre (sånn som for meg) er spill å skru av verden.

Tekst: Trine Skei Grande (V), kulturminister Foto: Unsplash

For dagens unge er spill og digitale plattformer en sentral del av hverdagen. Det er der de møtes. Det er der de spiller, leker, deler, utforsker og opplever. 96 prosent av norske gutter mellom 9 og 16 år spiller dataspill, mens 63 prosent av jentene spiller. Men også voksne spiller mye. Om lag halvparten av 40-åringene spiller dataspill. Derfor må vi ta spill på alvor. Vi må slutte å snakke ned gaming og spill. Vi må slutte å si at spill passiviserer – for da avslører vi bare at vi ikke forstår hva dette dreier seg om.

Dataspill fører folk sammen. Det er det felles språket når kompisen du bygger hus sammen med i Minecraft sitter på rommet sitt i Helsinki eller i Shanghai. Det er det felles universet man boltrer seg i, der man må samarbeide på tvers av språk og landegrenser for å lykkes. Vi har en faktisk virkelighet og en digital virkelighet. Kulturpolitikken må være med på å slå sammen disse. Vi er ikke lenger i den ene eller den andre. Vi er i begge to samtidig.

Mer enn bare næring

Dataspill er en av verdens raskest voksende næringer. Vi har bygd velstanden vår på naturressurser som sjømat, olje, gass, bergverk og tre. Nå gjelder det at vi ser de samme mulighetene for vår kreative skaperkraft. Våre nordiske naboer har allerede gått foran. De har bygd kreative industrier innen musikk, design og dataspill. Nå er det på høy tid at vi kommer etter. Regjeringen vil bidra til nettopp det med satsingen på kulturell og kreativ næring, og eksportprogrammet «Spill ut i verden» gikk foran. God næringspolitikk er også god kulturpolitikk. Vi trenger begge deler. For spill er så mye mer enn næring.  

Et område det må satses på

I fjor sommer reiste jeg på turné rundt omkring i Norge for å besøke gründere og småbedrifter. Jeg har besøkt gamerne og spillutviklerne i Bergen og Hamar. Og jeg har møtt selvstendig næringsdrivende og spillgründere over hele landet. I dag har utenlandske aktører monopol på vår digitale virkelighet. Nå må vi også forstå at vi ikke bare er forbrukere, men også medprodusenter. Vi må ta kontroll over, og tørre å satse på alle de innovative og nyskapende miljøene over hele landet.

Dataspill og teknologi er ikke fremtiden. Det er nå. Vi kommer langt ved å ta dataspill på alvor. Den debatten anser jeg for ferdig. Vi tar dataspill på alvor.

Trine Skei Grande (V), kulturminister. Foto: Mona Lindseth/Venstre
Neste artikkel