Hjem » Livet som senior » Fritidstilbud til hjemmeboende eldre som ønsker en meningsfylt hverdag
Sponset

Da jeg møtte på behovet for et tilrettelagt og verdig aktivitetstilbud for min mor som fikk tidlig demens, ble jeg klar over at eksisterende lovpålagte tilbud langt ifra dekker alles behov i en velferdsstat som Norge.

Senior Aktiv har hentet inn ca. 1 000 000 kroner i sponsormidler og gaver fra fylket, næringsliv og andre stiftelser. Disse midlene har bidratt til at nærmere 20 seniorer i lokalsamfunnet har fått en sosial møteplass, et aktivt tilbud og en meningsfull hverdag.

En stor del av vårt arbeid bygger på «pro bono publico» prinsippet, et latinsk uttrykk som betyr «for det offentlige gode». Pro bono er et ubetalt frivillig arbeid, en tjeneste til det offentlige samfunnet. De flotte lokalene som Senior Aktiv leier og benytter til drift brukes også på kveldstid av et seniorkor og Hole pensjonistforening. Fokuset vårt er å kunne tilby en hyggelig tilrettelagt møteplass for seniorer i kommunen.

Pågangsmot og innsats 

Marianne Størseth har vært en bidragsyter i nyetableringen av Senior Aktiv. Hun eier Kvantesprang AS, og er tidligere daglig leder i Fairtrade Norge.

– Det må bli lettere å bidra til samfunnets utfordringer. Jeg berømmer Sølvi Ann for hennes pågangsmot i denne prosessen. Det har vært mye motgang og stengte dører for noen med et ønske om å løse en utfordring i lokalsamfunnet. Hennes innsats sparer samfunnet for mye penger og gir seniorer bedre livskvalitet og et fantastisk tilbud. Jeg håper at kommunen og lokalsamfunnet verdsetter hennes innsats og ser hvilke betydninger Senior Aktiv har for flere menneskers hverdag. Sier Marianne.

Økonomisk forutsigbarhet

– Sølvi Ann har kjempet en sak for seniorer slik at de skal være mest mulig selvstendig og kan bo hjemme lengst mulig. Vi har dessverre mange samfunnsutfordringer globalt, men også i Norge. Det er mange dyktige engasjerte mennesker som vil bidra i samfunnet, og dessverre er det mange som gir opp underveis fordi det er krevende å få støtteordninger som gir økonomisk forutsigbarhet. Jeg håper at myndighetene og det offentlige i Norge kan se alle de mindre virksomhetene inn i det store bildet og bruke de ressursene vi faktisk har til å gjøre en forskjell i samfunnetLa initiativtakere som vil bidra til samfunnet få oppstarts hjelp slik at de kan hjelpe andre. Sier Størseth

Samarbeid med lokalsamfunn

Størseth brenner for verdiskaping med betydning for fremtidens bedrifter som ivaretar samfunnets utfordringer. Min erfaring er at ideelle organisasjoner har et sterkt engasjement og innehar viktig fagkompetanse. Derfor mener jeg at vi må bli enda flinkere til å samarbeide på tvers mellom faginstansene, privat og offentlig sektor for å få en enda større samfunnseffekt og lønnsomhet. Senior Aktiv har gjort en fremragende jobb med å etablere kontakt og samarbeide med flere aktører i lokalmiljøet, men det er dessverre foreløpig liten interesse fra kommunens side om et samarbeid. Dette er skuffende.

Senior Aktiv samarbeider i dag med Nav, Fretex og Menova om tilrettelagte arbeidsplasser. Dette har vært vært en suksess og er et perfekt eksempel på hva samarbeid på tvers kan bidra til.

Knut C. Høvik  i Senior Norge har bidratt som rådgiver og støttespiller i prosess arbeidet om å hente økonomiske midler til stiftelsen. Dette har vært en uvurderlig støtte.

– Min målsetning neste år er å få til økonomisk forutsigbarhet de neste to årene igjennom samarbeidsavtaler med større bedrifter og stiftelser og forhåpentligvis kommunen.

Senior Aktiv er en privat stiftelse som vil bidra til å lage bedre dagtilbud for Holes eldre. Les mer på senior-aktiv.no.

Av Sølvi Ann Waldeland Aas, Gründer av Senior Aktiv

Neste artikkel