Stiftelsen har også etablert et utdanningstilbud i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Norges idrettshøgskole. Utdanningen gir fysioterapeuter, idrettspedagoger og personlige trenere kompetanse i tilrettelegging av trening for tidligere kreftpasienter. Stiftelsen støtter i tillegg forskning på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kreft både i Norge og i utlandet.

Arbeidet er basert på støtte fra fadderbedrifter som ser på samfunnsansvar som en del av bedriftens identitet og kultur.

Sammenfallende verdier

IT-selskapet Hewlett-Packard har siden etableringen i Norge for snart 50 år siden vært opptatt av samfunnsansvar og muligheten til å gi noe tilbake til samfunnet. Stiftelsen Aktiv mot kreft ble derfor en naturlig partner i dette arbeidet.

- Hewlett-Packard har spilt en viktig rolle i både privat og offentlig sektor i snart 50 år. Da jeg begynte i selskapet ble jeg inspirert av samfunnsansvaret og verdisettet som lå i bunnen av organisasjonen. For oss er det viktig å gi noe tilbake til samfunnet og å ta samfunnsansvar, sier Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør i Hewlett Packard Enterprise i Norge.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) er et resultat av den globale splitten av Hewlett-Packard i 2015. HP Inc. leverer PC og print-løsninger, mens HPE fokuserer på nye forretningsmodeller og optimalisering av eksisterende IT-systemer innenfor datasenter, nettverksløsninger, SW og større tjenesteleveranser.

Naturlig partner

- Kreftsaken er noe som engasjerer og angår de aller fleste av oss. Vi valgte å samarbeide med Aktiv mot kreft siden vi er innovative, engasjerte og aktive kollegaer som vil støtte en god sak. Kombinasjonen av samfunnsengasjement og ideene bak Aktiv mot kreft gjorde at stiftelsen ble en naturlig partner i vårt arbeid, sier Merckoll.

I planleggingen av kampanjen så de på hvordan man kunne involvere hele befolkningen.

- Da vi jobbet med hvordan vi kunne samarbeide ønsket vi å gjøre noe mer enn å utfordre familie, venner og kollegaer. Vi tenkte innovativt og prøvde å se på hvordan vi kunne få med hele landet. Dette var bakgrunnen for samarbeidet med Aktiv mot kreft, sier Merckoll.

Involverer hele organisasjonen

Alle ansatte i selskapet HPE kan ta ut inntil 60 timer i året til pro-bono arbeid. Dette innebærer at ansatte kan fritt velge hvilket samfunnsarbeid de ønsker å utføre. Selskapet har samarbeidet med Plan Norge, Kirkens Bymisjon og har blant annet pusset opp på et eldresenter.

- I samarbeidet med Aktiv mot kreft ønsker vi både å engasjere ansatte til å bli mer aktive samtidig som vi oppfordrer alle andre til det samme. Tidligere har vi deltatt i blant annet Holmenkollstafetten, Oslos Bratteste og Kongerittet på sykkel. Vi har hatt fellestreninger, smørekurs og aktivitetsdager hvor vi gjør konkrete ting for å få opp aktivtetsnivået, sier han.

- Gjennom å være aktive donerer vi penger til byggingen av flere Pusterom. Jo mer aktive våre ansatte og befolkningen er, desto mer gir vi i støtte til Aktiv mot kreft. Om du registrer deg som medlem på Jegeraktiv.no og logger en aktivitet vil vi som selskap matche dette i form av donasjoner til Aktiv mot kreft, fortsetter han.

Mer enn datakraft

- Vi har levert IT-tjenester til sykehus og har vært med på å bygge nettverket på de tre siste sykehusprosjektene i Norge, deriblant det nye Sykehuset Østfold Kalnes.

- Jeg brenner for kreftforskning og vi vet at fysisk aktivitet både forebygger kreft og styrker kroppen under kreftbehandling. Derfor er byggingen av flere Pusterom viktig. Vi ønsker derfor å utfordre alle til å registrere seg og bidra til å bygge flere Pusterom for kreftpasienter, avslutter han.