Når en blir eldre vil behovet for de energigivende næringsstoffene bli mindre, mens behovet for andre næringsstoffer som vitaminer og mineraler vil være nesten det samme uansett alder. Utfordringene for eldre generelt er ofte at de ikke får i seg nok mat som er variert med hensyn på de ulike næringsstoffene. Næringsstoffer som det ofte kan være mangel på er protein, kalsium, fiber, jern, vitamin D og Omega 3. Disse finnes blant annet i melkeprodukter, grovt brød, kjøtt og fisk.

Et økt proteinbehov

Nedbryting av muskler går raskere hos eldre enn andre voksne. Dette fører til et økt proteinbehov. Anbefalingen er at voksne spiser 0,8-1 g proteiner per kilo kroppsvekt per dag. Eldre (over 65 år) har behov for 1-1,2 gram proteiner per kilo kroppsvekt per dag. Hvis man i tillegg er syk, øker dette proteinbehovet ytterliggere. Når økt proteinbehov ofte er kombinert med dårlig matlyst, kan det bli svært utfordrende å få dekket dagsbehovet for proteiner. Et for lavt proteininntak over tid fører til svake muskler og svekket allmenntilstand eller kan gi andre plager og sykdommer, slik som økt falltendens.

Fysisk aktivitet

For å forebygge for en god alderdom, bør man begynne å spise mer proteiner allerede fra ca 50 år. Det er også viktig med fysisk aktivitet slik som styrketrening for å opprettholde muskelmassen. Fra 65 års alder bør protein bidra med 15–20 prosent av energiinntaket. Eksempler på proteinrik mat er rent kjøtt eller fisk, melkeprodukter, egg eller eggebaserte produkter. Grønnsaker inneholder generelt lite proteiner mens belgvekster er de beste vegetabilske kildene til proteiner. Det finnes også protein i mel- og kornprodukter.

Det å fremme en god helse ved optimal ernæring for eldre vil gi en samfunnsmessig gevinst ved økt livskvalitet gjennom hele alderdommen.