- Livsglede for eldre er en stiftelse og ideell organisasjon som tar folkehelseperspektivet på alvor. Vi har satt fokus på at de eldre skal komme ut fra sykehjemmene og oppleve noe som betyr noe for dem enten det er sosiale, åndelige eller kulturelle behov, sier Sigrid Seppola, leder for tjenesteutvikling i stiftelsen Livsglede for eldre.

Sykehjem, skoler og barnehager

- Vi ser på frivillighet i flere lag, og vi arbeider veldig mye mot mellomleddene mellom de eldre og de som skal møte dem. Dette er lærere, barnehageansatte, ansatte på sykehjem, frivillige og næringslivet. I dag har vi 34 lokalforeninger over hele landet. Disse består gjerne av ildsjeler som får med seg lokalt næringsliv som støttespillere, og tar med seg eldre på tilrettelagte aktiviteter og møter dem der de er. Men vi samarbeider også med skoler som har livsglede for eldre på timeplanen, og bruker deler av skoletiden sin på dette. Nå er over hundre skoler med og de bruker seks timer i uken på å hjelpe eldre.

- Vi ser på frivillighet i flere lag, og vi arbeider veldig mye mot mellomleddene mellom de eldre og de som skal møte dem.

 På samme måte er det med barnehagene vi samarbeider med. Tidligere hadde barnehagene kanskje litt underholdning på et sykehjem. Men vi er mer opptatt av samspillet mellom generasjonene, og legger til rette for at barnehagene kan bruke mer tid sammen med de gamle. Derfor opprettes det avtaler mellom barnehagene og sykehjemmene slik at de på hver sin side tenker «sykehjemmet vårt» og «barnehagen vår», forteller Seppola.

Næringslivet

LFE arbeider for at næringslivet også kan støtte prosjekter rettet mot de eldre, for eksempel ved å la de ansatte bruke noen timer i uken til å besøke eldre på sykehjem.

- Da viser de at de støtter nærmiljøet på en veldig positiv måte. Hvis vi får barnehager, skoler, næringslivet, lokalforeningene våre eller andre organisasjoner til å arbeide på denne måten har vi et enormt potensiale.

Sertifiserer sykehjem

Organisasjonen oppsto på bakgrunn av behov i helsevesenet, men de har bestemt seg for ikke å klage på eldreomsorgen. De arbeider heller for å finne gode løsninger. En av disse gode løsningene er å sertifisere sykehjemmene for å sikre at de har gode rutiner for å arbeide med livsglede for eldre.

- Målet vårt er at arbeidet en dag skal skje ute på skolene, hos bedriftene og i barnehagene og at det ikke skal være bruk for vår organisasjon lenger.

Det betyr at de oppretter samarbeid med skoler, barnehager, lokalforeninger og andre organisasjoner, og at de lager rutiner for hvordan samarbeidet skal fungere, hvem som er ansvarlig osv. I dag er over femti sykehjem over hele landet enten sertifisert eller i prosess for å bli det.

Håper på å bli arbeidsledig

- Målet vårt er at arbeidet en dag skal skje ute på skolene, hos bedriftene og i barnehagene og at det ikke skal være bruk for vår organisasjon lenger. Vi får mange signaler om at vi tråkker opp veien for hvordan morgendagens eldreomsorg kan se ut. Sammen med Helsedirektoratet har LFE lagd en utrullingsplan som sier at 50 prosent av alle sykehjem skal være sertifisert innen 2020. De drøyt 200 videregående skolene som har undervisning i helse- og oppvekst skal ha livsglede for eldre på timeplanen innen 2020, og det samme skal landets 32 høyskoler som har sykepleierutdanning. Hvis vi også får med næringslivet i dette løftet så blir vi en stor kraft, avslutter Seppola.