Enkelte reagerer på at organisasjonene nå synliggjør muligheten til å gi til en hjertesak i sitt testament. Vi mener at det er en fin synliggjøring av at du kan bidra til at nettopp din hjertesak vil kunne leve videre etter deg. For gjennom et testament er det du selv som bestemmer hvem som skal overta dine verdier – både de finansielle og de personlige. Et testament kan forenkle fordelingen av dine finansielle verdier og gjøre oppgjør etter bortfall ryddigere. Men det kan også videreføre dine verdier og personlig engasjement i form av testamentariske gaver. 

Motivasjonen for å opprette et testament er ulik fra person til person. Ofte handler det om å vise hvordan du ønsker å fordele verdiene blant dine etterlatte og eventuelt andre.

– Noen ønsker å forhindre uenigheter blant sine arvinger, andre er opptatt av å etterlate et varig avtrykk ved å gi til sin hjertesak, sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Oppbevaring av testamentet

Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten. Testamentet blir da registrert i et landsdekkende register, og tingretten gir beskjed om testamentet til de tilgodesette etter at testator er død. Endrer du testamentet helt eller delvis bør også det endrede testamentet sendes til tingretten.

 

Krav til testamentet

Det er viktig å følge kravene til utforming av testamente. Følges ikke de formelle reglene, vil testamentet være ugyldig, og normalt være uten virkning for fordelingen av arven. Det anbefales å få rådgivning og juridisk bistand.

  • Det må være skriftlig.
  • Det må tydelig fremgå at det er et testament.
  • Det må undertegnes av testator og bevitnes av to personer som begge er fylt 18 år.
  • Vitnene må være habile, det vil si at de må ikke selv være arvinger i henhold til testamentet eller være i slekt med eller nærstående til noen som er det. De må heller ikke være ansatt hos noen som er arving etter testamentet.
  • Vitnene må vite at det er et testament, men behøver ikke kjenne innholdet.
  • Den som skriver sitt testament må undertegne i samtidig påsyn av begge vitnene.
  • Reglene for pliktdelsarv må være ivaretatt.
  • Testator må være i stand til å forstå innholdet og betydningen av det som bestemmes (være ved sans og samling). Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om dette, og om testator opprettet testamentet av fri vilje.
  • Testamentet bør dateres (hvis du oppretter flere testamenter vil det nyeste være det som er gyldig).

Listen over krav til testament er satt opp av Advokatfirmaet Kvale v/ senioradvokat Jacob Lindegaard