Det er grunn til å tro at personer i en slik livssituasjon ikke får god nok hjelp, hverken med sine rusproblemer eller andre typer hjelpebehov. Her kan både tabu og forutinntatte holdninger stenge for gode dialoger og nødvendige hjelpetiltak, både hos brukeren, hos pårørende og hos personer i helsetjenestene.

Et fortiet problem

Hos noen brukere/pasienter ligger rusproblemene også til grunn for flere andre helseproblemer, som fallulykker, tidlig demensutvikling, feil- og underernæring. De siste helseproblemene blir gjerne forsøkt behandlet, mens rusproblemet gjerne blir fortiet.

Problemstillingen har flere og sammensatte innfallsvinkler; medisinsk, sosialt, etisk og moralsk. Det involverer i stor grad de nærmeste pårørende, de som allerede har en økende bekymring og som ofte sliter med skamfølelse for sine eldre som mister kontrollen på sitt alkoholinntak.

Den forskning som så langt foreligger viser at vi har flere eldre som sliter med et problematisk alkoholforbruk og at vi kan vente en videre økning i takt med at vi blir flere eldre.

Eldres alkoholbruk er et folkehelsespørsmål

Trenden med at godt voksne drikker mer enn tidligere har spredt seg i alle samfunnslag og gjelder begge kjønn.

Når alkohol blir et innslag i stadig flere sammenhenger, så bør dette følges opp med opplysning; med kunnskap og kompetanse om hva alkoholbruk kan bety for helsen vår og vår totale livskvalitet.