1. Få råd av boligrådgivere

Der vi i Norge har FINN.no, har de i Frankrike en haug med boligportaler. Av de omtrent 60 som finnes er det syv stykker som stikker seg ut.

 – Hvis man kun leter i Frankrike får man kanskje med seg 90 prosent av det som finnes på markedet, men særlig skandinaver kan gå glipp av de siste 10 prosentene som er relevant, sier Massé.

2. Visning krever planlegging

I Frankrike er det vanskelig å få en konkret adresse. Man må gjerne forplikte seg til den megleren som har visningen, og man får ikke mye info om boligen før visning. Ofte er første visning kort. Og det kan være lurt å ha med seg en mellommann for å se hva som må fikses på boligen før overtakelse.

3. Megler versus ikke megler

I motsetning til i Norge kan et salgsobjekt i Frankrike ha mange forskjellige meglere. Og de kan operere med ulike priser. Megler får en kjempeprovisjon av salget (i snitt seks prosent), og kan derfor kvie seg for å si noe negativt om boligen. Språkproblemer og lite informasjon er vanlig.   

– Ikke kjøp direkte av selger. Da betaler du mer og får vite enda mindre om eventuelle problemer. Og hvis du kjøper gjennom megler, få hjelp da også, sier Massé.

4. Rett pris

Selger og megler bestemmer begge pris. Men det er vanlig at megler går med på en urealistisk høy pris for å få oppdraget. – Det er derfor viktig å finne ut om det er en fornuftig pris eller om den er satt for høyt. Vær forsiktig med å la deg lokke av prisavslag, sier Massé.  Hvis prisen på boligen er satt til 500 000 euro men egentlig er verdt 400 000 euro, hjelper det ikke å få ti prosent avslag.

5. Gi bud

I Frankrike byr du som regel ikke mot andre. Du byr mot selger. Viktige argumenter kan hjelpe deg å presse ned prisen. For eksempel eiendommens standard, info om selger, finansiering, og hvor lenge eiendommen har vært på markedet.

6. Solgt!

I Frankrike er du ikke bundet av kontrakten, eller budet ditt. Fransk lov krever angrefrist, og du kan regne med at du fortsatt har mulighet til å trekke deg i inntil tre til fire uker etter budaksept. Ved kontraktsinngåelse overfører man en sum. Dette er et depositum, og ikke et forskudd, og kan trekkes tilbake innen angrefristen. Det er ikke alle meglere som opplyser om dette.

7. Nødvendige onder og arv

Etter kontraktsinngåelse går det videre til en notar. Man får da store mengder informasjon. Den er på fransk og er vanskelig å tolke. Megler og notar fraskriver seg alt ansvar for alt som står i dokumentene.  – De kan gjøre feil og det er viktig å følge med på hva de gjør, påpeker Massé. Søk gjerne om hjelp til å finne en god notar.

For eiendom i Frankrike er det fransk skattelov som gjelder. Man må derfor betale arveavgift til Frankrike. – Hvis du eier eiendom i Frankrike, sørg for tidlig å få klarlagt arvespørsmål vedrørende eiendommen, sier Massé. Skattemessig kan det ha sin store betydning.