Det er store individuelle forskjeller når fysiologiske endringer knyttet til aldring inntreffer. Både kostholdet og fysisk aktivitet i hverdagen påvirker de fysiologiske endringene.

Viktig med sosiale nettverk

Fysiologiske endringer er knyttet blant annet til svekket fordøyelse, tap av muskelmasse, endringer i sanseapparatet. Alder og aldring handler ikke bare om den biologiske klokken, men også psykiske og sosiale forandringer som skjer med oss når en blir eldre. Sosiale forandringer, som tap av kollegaer, kan også føre til at en blir deprimert og tiltaksløs, samtidig som en ser at noe av nettverket som en hadde i yrkeslivet blir borte. Bevisstheten rundt å opprettholde eller å delta i nye sosiale nettverk og arenaer etter en er blitt pensjonist, vil derfor være viktig både for hverdagsgleden og matlysten videre inn i alderdommen.

Aktiv som pensjonist

En vellykket og aktiv aldring er definert som en redusert risiko for sykdommer og sykdomsrelaterte funksjonshemminger, samtidig som en opprettholder både fysisk og psykisk helse. «Aktiv» refererer ikke bare til å være fysisk aktiv eller økonomisk uavhengig, men også til fortsatt samfunnsmessig deltakelse. Ulikhetene gjør at en ikke kan se på eldre som en homogen gruppe med samme behov og muligheter. Eldre vil derfor alltid være en heterogen gruppe både når det gjelder alder og aldring.